Byggeprosjekter i Løten sentrum nåDisse bygges i Løten sentrum nå, fra venstre: Midt i Løten, Kildetunet og Venslihagen

Både Kildetunet, Midt i Løten og Venslihagen klargjøres for innflytting i løpet av dette året – det vil si noen har allerede flyttet inn i en av de kjedede eneboligene i Venslihagen.

Ordfører Marte Larsen Tønseth forteller at Løten tradisjonelt har hatt mange eneboliger, ca. 3000, men bare ca. 200 leiligheter. Denne fordelingen blir annerledes med all byggeaktiviteten som skjer nå, og hun framheOrdfører Marte Larsen Tønsethver hvor viktig det er å ha et bredt botilbud i kommunen så flere kan finne en bolig som passer.

-Jeg er glad for at eiendomsutviklere ser det markedet i Løten og vil gi sentrum et mer urbant preg. Det er også spennende og spenstig av kommunestyret at vi velger å fortette og bygge i høyden, og utnytte det sentrumsarealet vi har ved fortetting. -De som flytter hit får kort vei til det meste; både sentrumstilbudene men også fine rekreasjonsområder i nærheten, i tillegg til kort vei til hovedveger og kollektivtrafikk.

Venslihagen

Ragnar Hoel i Herdas AS, som står bak Venslihagen forteller at han har hatt tomta lenge, men at det nå var riktig prosjekt og riktig tidspunkt for å bygge den ut. I Venslihagen er det planlagt 23 eneboliger, hvorav 19 i kjede og fire frittstående og variasjon i størrelser. Ni av dem er lagt ut for salg nå, og noen har allerede flyttet inn. De bor allikevel godt skjermet for den inngjerdede byggeaktiviteten som pågår i det nye boligområdet, og postkassa er hengt opp, og innkjørselen er måkt for snø og det er riktig så koselig her! Her er det også en lekker visningsleilighet hvor interesserte kan komme inn og få oppleve Venslihagen fra innsiden. Eiendomsmegler Maiken Nervik fra DnB eiendom viser fram leiligheten og tar imot henvendelser. Se mer om Venslihagen her

Ragnar Hoel og Maiken Nervik inne i visningsleiligheten i Venslihagen Venslihagen

(Bildet: Ragnar Hoel og Maiken Nelvik i visningsleiligheten og foran boligene i Venslihagen)

Midt i Løten

Sentrumsnært er det også i høyeste grad i de to blokkene som går under det klingende navnet Midt i Løten. Disse er nå lett synlig i sentrum med sine fem og seks etasjer. Her har Løtensokningene Thomas og Anita Voldmo sammen med kompanjong Per Tore Teksum med samarbeidspartnere funnet sammen i et felles prosjekt med bygging av to nye boligblokker.  –Vi slo sammen to boligtomter, og nå blir det 33 boenheter der det tidligere var to eneboliger, forteller Voldmo. Responsen har vært veldig god, og nå er det bare 8 leiligheter igjen til salgs. Salget tar eiendomsmegler Erlend Kvaløy fra OBOS Eiendomsmeglere seg av. Se mer om boligene i Midt i Løten her

Erlend Kvaløy, Per Tore Teksum og Thomas Voldmo ved Midt i Løten Midt i Løten

(Bildet: Erlend Kvaløy, Per Tore Teksum og Thomas Voldmo foran Midt i Løten, der boligblokk nr. 2 reiser seg i bakgrunnen).

Kildetunet

Ikke langt unna reises Kildetunet, hvor to blokker med til sammen 44 leiligheter i forskjellige størrelser er under oppføring. Halvparten av leilighetene er solgt, og det planlegges også flere byggetrinn, med blant annet rekkehus. Det er Løiten Almenning som står bak prosjektet sammen med Petter Johnsrud. Stein Olav Engebakken fra Eiendomsmegler 1 er engasjert som megler for prosjektet., og han kan også ta deg med i visningsleiligheten som kommer på plass nå i januar/februar. Se mer om boligene i Kildetunet her

Stein Olav Engebakken og Johan Fischer Kildetunet

Bildet: Stein Olav Engebakken og Johan Fischer foran blokka som reiser seg med moduler fra Moelven

Det er i stor grad brukt lokale leverandører på alle byggeprosjektene.

Mange utviklere satser i Løten

Hva tror du gjør at så mange eiendomsutviklere satser i Løten nå?
Ordføreren trekker fram den satsingen som allerede er gjort i sentrum; -For å gjøre det attraktivt å oppholde seg i Ordfører Marte Larsen Tønseth foran lekeparken i sentrumsentrum må det være enkelt å ferdes her, og det må også være gode rekreasjonsmuligheter. Vi har jo bygget lekepark, som nå er utvidet, vi har tuftepark, det er kommet på plass fine jernbaneunderganger for både biler og myke trafikanter, for å nevne noe. I sentrum har det de siste årene blitt gjort mye for at folk og biler skal kunne ferdes bedre og tryggere. I tillegg er flere områder videreutviklet for lek og rekreasjon. Det har blitt mer attraktivt å oppholde seg i sentrum for alle som bor og ferdes i Løten, og det er også hyggelig å se både ungdomsskoleelever og barnehagene ferdes i sentrumsområdene. Næringslivet spiller også på lag og ser mulighetene til å skape gode tilbud til besøkende. Med flere som flytter til sentrum vil også kundegrunnlaget bli større, forteller ordføreren. Sentrum er også viktig for hele Løten!

Hun forteller også om arbeidet med sentrumsplanen, som skal legge til rette for enda flere gode tiltak i sentrum:
-Jeg håper vi kan få et mer kompakt sentrum men også flere grønne lunger og mer å ta seg til som er uorganisert. Det Per Tore Teksumskal være lett å aktivisere seg selv og ikke minst hygge seg sammen. Vi skal også definere hvor bolig- og nærings-områder skal ligge, hvor biler skal kunne ferdes og hvor det skal være bilfrie soner og parkeringssoner.

Per Tore Teksum (bildet) er en av investorene bak Midt i Løten, og har også lang erfaring fra lignende prosjekter både i Norge og andre europeiske land. Han trekker fram mange fordeler ved å utnytte de arealene vi har på en smart måte og fortette.
-Det handler jo ikke bare om å utnytte arealene godt og «sette riktige spor» for hvordan by- og tettsedsutvikling bør foregå. Om man ser hvordan tradisjonen i mange europeiske land er, så ser man mange av fordelene. Der er tettstedene og byene bygget mye mer konsentrert, og folk har alt de trenger i umiddelbar nærhet. Det gjør at alle kan være en del av byen hele livet. Med komprimerte sentre bidrar man også til at andre sentrumsfunksjoner kan leve. Med flere innbyggere i Løten sentrum vil det kanskje også bli marked for flere nisjebutikker? Det blir spennende å følge med på, sier Teksum.

Imøtekommende kommune

Teksum framhever videre også hvor imøtekommende Løten kommune er med tanke på en positiv og løsningsfokusert Løten Nærstasjondialog med utbyggerne; -Ikke mange kommuner er like positive og løsningsfokuserte, og vi har hatt en god dialog særlig med planrådgiver Sigurd Dæhli som alltid har hatt en positiv inngangsvinkel på samarbeidet – det må du få med! insisterer han.

Ordføreren trekker også fram at det er viktig med den gode dialogen; -Det skjer enormt mye i Løten, og jeg er stolt av alle; både utbyggere som satser og planavdelingen som finner gode løsninger. Det viser at det fungerer i alle ledd. Det er utrolig bra! Det viktige er også at når folk velger å bosette seg her har vi gode tjenestetilbud, barnehager skoler, og at lag og foreninger og hele samfunnet spiller på lag. Da vil folk trives og slå røtter!
Bildet: Folk koser seg på Løten Nærstasjon)

Det planlegges flere boligprosjekter både i sentrum og i flere deler av Løten framover, så følg med!

Se flere bilder her: