Teknisk drift sender kokevarsel etter en hendelse på vannledninger i disse tilfellene:

  • Når man vet at vannet bør kokes før man drikker det
  • Som et føre var-prinsipp når man ikke er sikker ennå og venter på vannprøver

Her kan du se informasjon om hvordan du blir varslet

Se denne filmen som forklarer mer om når du skal eller ikke trenger å koke vannet: