Click here if you want this page in another language (Google translate)

Alle som har registrert seg i vaksinekø skal nå ha fått sms med lenke til timebestilling. Hvis du har registrert deg og ikke får sms kan det skyldes at telefonnummeret ditt ikke er registrert. Da kommer det brev til deg. 

Uke 30: Det settes ca 800 vaksiner. Uke 30 og 31 er vaksineringen fordelt på onsdag og torsdag.

Det er fortsatt en del som ikke har registrert seg i vaksinekø. Dette er ikke for sent. Registrer deg og du kalles inn forløpende. Vi minner nok en gang om at de som er bosatt i Løten, men har fått vaksine pga arbeid i annen kommune går inn og registeret at de ikke vil ha vaksine. Da slipper vi å bruke tid og penger på å sende deg sms og brev.

Det er viktig at du går inn og velger time når du får sms-en med lenke til bestilling. Jo raskere du responderer, jo flere valgmuligheter har du og jo tidligere får du tatt vaksinen. 

Revaksinering skjer etter gjeldende regler pr. i dag etter 12 uker.

Vaksinering skjer fortrinnsvis på torsdag ettermiddag, i uke 30 og 31 også på onsdager. PS: det vaksineres kun med Pfizer. 


Registrer deg, eller avregistrer deg, i vaksinekø her

 


Se også:


Prioritert rekkefølge

Rekkefølgen på vaksineringen kan endres underveis, men er pr nå slik:

 • 1: Sykehjemsbeboere og utvalgt helsepersonell
 • 2: 85 år og eldre
 • 3: 75-85 år
 • 4: 65-74 år eller 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
 • 5: 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • 6: 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • 7: 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • 8: 55-64 år
 • 9: 45-54 år
 • 10: Alder 18-24 år og 40-44 år
 • 11: Alder 25-39 år


Spørsmål og svar om koronavaksinering i Løten

Når kan jeg vaksineres?
Vi vaksinerer i den rekkefølgen som nasjonale myndigheter har vedtatt. Denne rekkefølgen kan endre seg. Du finner den her. Siden vi ikke vet hvor mange doser vi får er det vanskelig å anslå når vi kommer til de ulike gruppene. 


Hvordan blir jeg varslet at det er min tur?
Hvis du har registrert deg i vaksinekø så varsles du med sms.   


Hvis man takker nei når det er sin tur og ombestemmer seg – kan man da få vaksinen senere?
Ja, men da må innbyggeren selv ta kontakt med på vaksinetelefonen slik at vi får vedkommende inn på listene igjen.


Hvem setter vaksinen?
En lege eller en sykepleier.


Hvor skal vaksineringen foregå?
På Tingberg. 
 

Hva skjer hvis jeg er syk når jeg skal vaksineres?
Hvis du har korona, nylig har hatt korona, er i karantene eller har luftveissymptomer eller ikke føler deg frisk så blir vaksineringen utsatt. Du mister ikke mulighetene til å vaksinere deg om det må utsettes.
 

Hva koster vaksineringen?
Den er gratis


Skal de som har hatt korona vaksineres?
Det er uvisst i hvilken grad personer som har gjennomgått korona er immune mot sykdommen, og hvor lenge en slik beskyttelse varer. Dette vil være avhengig av blant annet hvor syk personen var. Utfra den kunnskapen vi har i dag anbefales også personer som tidligere har gjennomgått korona å vaksinere seg, så langt de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon. Det anbefales at koronavaksinen gis tidligst 3-4 uker etter at man er symptomfri.


Skal barn og unge vaksineres?
Helsemyndighetene anbefaler ikke at barn under 18 år vaksinere i første omgang. De vaksinekandidatene som har kommet lengst, er ikke testet på barn under 16 år. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med en alvorlig underliggende sykdom.


Kan gravide vaksineres?
Det er hittil lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende. Det er foreløpig ikke aktuelt med en generell anbefaling om vaksinering av gravide. Vaksinering av gravide som er i risikogruppe på grunn av annen sykdom bør vurderes individuelt av lege. Ammende kan vaksineres.  


Får man korona av å ta en vaksine? 
Ingen av vaksinekandidatene inneholder levende koronavirus så man får ikke korona av å ta dem. Men man kan som en bivirkning få forbigående symptomer som minner om det man kan ha ved, for eksempel, mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret vårt jobber med vaksinen, og altså ikke koronasykdom.  


Kan noen bli pålagt å vaksinere seg? 
All vaksinasjon i Norge er frivillig. 
 

Hva er risikofaktorene/bivirkningene?
Vaksinen vil være grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.
 

Når regner dere med å være ferdig med å vaksinere alle?
Myndighetene anslår at vi i løpet av august/september skal ha gitt alle over 18 år første dose.
 

Hvor kan jeg få mer informasjon?
Se mer på Helsenorge sin side om koronavaksine