Fokusområde:

  • Gjennomgå kommunens administrative organiseringIllustrasjonsbilde (Ricaordofoto)

 

Generelle spørsmål vi stiller oss i dette arbeidet:

  • Evaluering av tjenester sett opp mot mål, innhold og omfang. Er det brukerperspektivet som styrer hvordan vi prioriterer og gjenspeiler resultatene ressursbruken?

  • Kan vi utføre tjenestene på andre måter som gir bedre ressursutnyttelse – hvem definerer hvem vi gir tjenester til og hva som er riktig nivå på tjenestene?

  • Gjør vi noe vi ikke absolutt må – er det andre, f.eks., frivillige, som kan supplere?

  • Kan vi investere mer i digitalisering og ta ut gevinster i driften?

 

Styringsgruppe:

  • Kommunedirektørens ledergruppe utvidet med hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet, samt hovedverneombud

 

Analyser og dokumenter: