Fokusområder:

  • Arbeidstidsordninger og heltidskulturIllustrasjonsbilde (Ricardofoto)

  • Tildelingskriterier og tjenestenivå i helse og omsorgstjenestene

  • Kvalifiseringsarbeid med særlig vekt på målgruppen unge voksne

  • Samarbeid med Kultur, frivillige og næringsliv om gruppetilbud for ulike brukergrupper med sosiale behov og utfordringer

  • Velferdsteknologi

  • Ledelse og nærværsarbeid


Styringsgruppe:

  • Kommunedirektørens ledergruppe utvidet med hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet, samt hovedverneombud


Analyser og dokumenter: