Stortings- og sametingsvalget 2021

Forhåndsstemming 10. august - 10. september Valglogo

I perioden 10. august til 10. september kan du forhåndsstemme på Tingberg i Servicekontoret.

Åpningstid for forhåndsstemming er:

  • 10. august – 27. august: Mandag til fredag kl. 09:00 – 15:00
  • 30. august – 9.  september: Mandag til fredag kl. 09:00 – 18:00
  • Fredag 10. september: kl. 09:00 – 15:00

Her finner du informasjon om stemming på valgdagene

Du trenger ikke valgkort for å kunne stemme, men det er fint om du tar det med (på mobil eller papir). Da går det fortere å registrere deg. Du må ha med godkjent legitimasjon!


Hva er godkjent som legitimasjon?

Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.


Stemmeberettigede til sametingsvalget må forhåndsstemme

På grunn av få manntalsførte så arrangeres det ikke valg til Sametinget på valgdagen i Løten. Stemmeberettigede ved sametingsvalget må derfor avgi sin stemme ved å forhåndsstemme.
 

Stemmegivning hjemme/Ambulerende stemmegivning

Hvis du er syk eller ufør, og dermed ikke kommer deg til forhåndsstemme- eller valglokalet kan du be om å få avgi stemme hjemme hos deg selv. Frist for å søke om ambulerende stemmegivning er fredag 10. september kl 10.00. Send epost til post@loten.kommune.no  eller ring tlf. 62 56 40 00.

Ved et ev. lokalt utbrudd av Covid-19 kan du som må være i isolasjon søke om å få avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Søknadsfristen for dette er mandag 13. september kl. 10:00.
Send epost  til post@loten.kommune.no eller ring 62 56 40 00.

 

Stemmesedler

Valg 2021