Valglogo

  1. Ta den stemmeseddelen du vil bruke.

  2. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen (se veiledning nedenfor).

  3. Brett stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut - da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmeseddelen.

  4. Gå til en valgfunksjonær og få et stempel på utsiden av stemmeseddelen. Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent.

  5. Legg den stemplede stemmeseddelen i valgurnen.

Se illustrasjoner her (pdf)


Endringer på stemmeseddelen

Du kan gjøre noen endringer på stemmeseddelen. Å gjøre endringer på stemmeseddelen påvirker ikke hvor mye din stemme teller. Veiledning for hvordan du gjør endringer, står også på stemmeseddelen.

 

Endre rekkefølgen på kandidatene

Sett et (nytt) nummer i ruten til venstre for navnet til kandidaten(e)
slik at du markerer hvordan du vil at rekkefølgen på kandidatene skal være.

 

Stryke kandidater

Sett et kryss i ruten til høyre for navnet til kandidaten(e) du vil stryke.

Hvis du stemmer utenfor egen kommune, får du en stemmeseddel med navnene på de registrerte politiske partiene. Du må krysse av for hvilket parti du vil stemme på. Stemmeseddelen er uten navn på partienes kandidater. Du kan derfor ikke gjøre endringer på disse stemmesedlene.

Er ikke partiet eller gruppen du ønsker å stemme på oppført på stemmeseddelen, kan du skrive navnet på dette partiet/gruppen på stemmeseddelen. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra ditt valgdistrikt, og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer.

Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling.

Stemmeseddel