Vi har et godt samspill mellom kommunen, næringsliv og eiendomsutviklere, og bidrar til gode boområder. Jeg tror dette er noe av grunnen til at flere og flere bosetter seg og vil leve livene sine her.

Det har også blitt 37 nye verdensborgere i Løten før juli i år, og dette er virkelig tall å glede seg over – også med fortsattOrdfører Marte Larsen Tønseth fødselsoverskudd.

Ekstra gøy er det jo også at vi har størst prosentvis vekst i området med 0,58%.
 –Vi er glad for at mange ser at det er lettvint å bo her både med tanke på jobb, fritid og opplevelser. Det er korte avstander og vi fortsetter å jobbe aktivt for at folk skal kunne bo og jobbe her, også for de som er på hjemmekontor. Våre kommunale tjenester har også god kvalitet og vi er opptatt av å skape gode opplevelser for alle i Løten.


Vil gjøre det lettere for førstegangsetablerere

Ordføreren vil også benytte sjansen til å ønske alle som har bodd andre steder i forbindelse med studier og lignende velkommen tilbake! Vi har byggeklare tomter, og jobber med et konsept for førstegangsetablerere med boliger på Bergum syd, som vi gleder oss til å tilby om ikke så altfor lang tid.

Se folketallene i Statistisk sentralbyrå her