Velkommen til nye ansatte!

Fagarbeider ved Ådalsbruk barnehage:

Hilde Haraldsen er ansatt som fagarbeider ved Ådalsbruk barnehage. Hun har fagbrev helsearbeiderfaget, og hun har tidligere jobbet blant annet som miljøarbeider i Stange kommune, som barneveileder i Elverum kommune, innen pleieomsorgen og varehandelbransjen. 
Det var 58 søkere til stillingen.
Oppstartsdato: 1. oktober 2021.


Rektor Lund skole:

Anders Nybakken er ansatt som rektor ved Lund skole og SFO. Han kommer fra stillingen som arbeidsleder ved Nav Ringsaker. Nybakken har tidligere jobbet som barnehagestyrer i både Elverum og Stranda kommune, og han har mange års erfaring som lærer fra grunnskolen. I tillegg har han erfaring fra institusjonsskole, barnevern og psykiatri.
Av utdanning har han bakgrunn som førskolelærer, videreutdanning i veiledningspedagogikk og spesialpedagogikk. Han har også gjennomført flere emner på masterstudiet offentlig ledelse.
Oppstartsdato: 18. oktober 2021.


Rådgiver oppvekst: 

Helén Ødegaard er ansatt som rådgiver oppvekst. Hun har lang erfaring fra ulike stillinger i oppvekstsektoren, både innen barnehage og skole. Hun har jobbet i Løten tidligere, som styrer i Skøienhagan barnehage da barnehagen var under Løiten Almenning. Det var totalt 19 søkere på stillingen.
Oppstartsdato: 18. oktober 2021.
 

Illustrasjonsbilde (Ricardofoto)