Ved og service ved Løten Virke gir tilbud om sysselsetting og arbeidstrening innenfor områdene vedproduksjon, serviceoppdrag og vedlikehold av maskiner og utstyr. 

Vi har adresse i Venslivegen 11

Telefon: 62 56 42 26/ 918 40 451/ 482 29 534

Epost: Loten.Virke@loten.kommune.no


Bestille ved for levering?

Du kan bestille ved her

Du kan også kjøpe Fyrkongla til oppfyring.
Den får du kjøpt i vår resepsjon!

Priser på ved

2022 (herav mva)

Blandingsved per sekk (60 liter)

75,00 (15,00)

Bjørk per sekk (60 liter)

88,00 (17,60)

Blandingsved per m

750,00 (150,00)

Bjørkeved per m

880,00 (176,00)

Opptenningsved per sekk (60 liter)

25,00 (5,00)

Levering i Løten per lass

210,00 (42,00)

Levering i Løten sentrum

157,00 (31,40)

Levering med lastebil* i Løten per lass

370,00 (74,00)

Levering utenbygds per lass

263,00 (52,60)

Levering med lastebil* utenbygds per lass

516,00 (103,20)


*Det brukes lastebil når det er større levering i storsekk.
Tillegg for bom-, parkering og veiavgift iberegnes. Du kan også bestille oppdrag hos oss. Det er bare å ta kontakt!

 

Priser på oppdrag

2022 (herav mva)

Minilaster inkl. sjåfør pr. time

666,00 (133,20)

Traktor inkl. sjåfør pr. time

666,00 (133,20)

Tillegg for utstyr til minilaster og traktor pr. time

155,00 (31,00)

Lastebil med kran inkl. sjåfør pr. time

666,00 (133,20)

Ford kassebil inkl. sjåfør

554,00 (110,80)

Wolksvagen pick-up inkl. sjåfør

554,00 (110,00)


Tillegg for bom, parkering og veiavgift iberegnes


Våre tjenester 

  • Salg av ved i små og store sekker
    - vi produserer etter Norsk Standard, og er medlem av Norsk Ved

  • Vi leverer og plasserer veden der du vil ha den!

  • Enkle hageoppdrag og bortkjøring

  • Budkjøring og flytteoppdrag

  • Servicetjenester for kommunen

  • Vi kan ta på oss noe hogst og tynning- og kan tilrettelegge arbeidsopp­gaver knyttet til dette.