Kommunestyret regulerer hvert år betalingssatser for kommunale tjenester i Løten kommune. Disse gjelder fra 1.1. til 31.12. hvert år. Gebyrregulativet med alle priser finner du her: Priser og betaling 
Se dine fakturaer på Min side (innlogging via ID-porten)

Faktura på kommunale avgifter inneholder dette:


Se andre priser og betalingssatser i kommnunen her