Løten kommune
Postboks 113
2341 Løten
post@loten.kommune.no

Løten kommune i sosiale medier: 
@lotenkommune
Vi er på Facebook og Instagram

Org.nr: 9649 50679
Besøksadresse: Kildevegen 1, 2340 Løten (rådhuset Tingberg)

Tlf: 62 56 40 00
Fax: 62 56 40 01
Vakttelefon VVA: 951 54 466

Ledelse

Ordfører:Bente Elin Lilleøkseth (Ap)
Rådmann:Tollef Imsdalen

Se også: Organisasjonskart


Annen informasjon:


Nøkkeltall:

Kommunenummer: 0415
Areal km2: 369 km2

Folketall (1. januar 2017): 7 633

Se også Statistisk sentralbyrå sin fakta-side om Løten (tall):
Link til SSB om Løten

Velkommen til Løten!
MIDTPUNKT MED MANGFOLD