Har du penger til gode?

Da vil du normalt få disse tilsendt innen 3 uker etter at ligningen er utlagt.
De fleste vil få beløpet direkte inn på bankkonto. 

Dersom du skylder skatt for andre år, skatt til andre kommuner, har ubetalt bidragsgjeld, merverdiavgift eller har andre restanser til stat eller kommune, blir pengene dine holdt tilbake for oppdekking, før eventuelt restbeløp utbetales.

Har du ikke fått skatteoppgjøret eller utbetalingskort, kan det ha kommet i retur pga feil adresse.
Har du husket å melde adresseendring til folkeregisteret?

Tilgodebeløp vil bli innbetalt til konto som er oppgitt ved foreløpig skatteberegning.

Har du endret kontonummer etter dette, ta kontakt.