Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Penger til gode ved skatteoppgjøret

Har du penger til gode, vil du normalt få disse tilsendt innen 3 uker etter at ligningen er utlagt.
De fleste vil få beløpet direkte inn på bankkonto. De som har reservert seg vil få tilsendt utbetalingskort.

Dersom du skylder skatt for andre år, skatt til andre kommuner, har ubetalt bidragsgjeld, merverdiavgift eller har andre restanser til stat eller kommune, blir pengene dine holdt tilbake for oppdekking, før eventuelt restbeløp utbetales.

Har du ikke fått skatteoppgjøret eller utbetalingskort, kan det ha kommet i retur pga feil adresse.
Har du husket å melde adresseendring til folkeregisteret?

Tilgodebeløp vil bli innbetalt til konto som er oppgitt ved foreløpig skatteberegning. Har du endret kontonummer etter dette, ta kontakt.

 

Sist endret: 10.12.2012
|
|
|