Manglende godskriving av forskuddstrekk på avregningen.

Klage på avregningen vedrørende skattytere som er skattepliktig til Løten, behandles av skatteoppkreveren i Løten kommune. Sammen med klagen vedlegges kopier av lønnsslipper og eventuelle lønns- og trekkoppgaver.

Vi gjør oppmerksom på at utlignet restskatt må betales innen fristen. Blir skatten ikke innbetalt, og det etter klage likevel blir restskatt, vil denne bli belastet med forsinkelsesrenter fra og med det tidspunkt den opprinnelige restskatten forfalt (ved en eventuell forhøyelse vil kun den delen som utgjør økningen få nytt forfall).

Ved spørsmål ring tlf 62 56 40 00.

Klage på avregningen
Skatteoppkreveren behandler ikke klager på selve ligningen, disse må rettes til:

Skatt Øst
Postboks 1073 Valaskjold
1705 SARPSBORG

Telefon: 800 80000
Telefax: 69 97 21 01
E-post: skattost@skatteetaten.no