Adresse: Gammalsrudveien 6
Postadresse: Postboks 113, 2341 LØTEN

Telefon: 62 56 42 73
Styrer: Gunn Slettvold, gunn.slettvold@loten.kommune.no

Sommerstengt i uke 29 og 30

Lund barnehage  er en to-avdelings barnehage for barn i alderen 0-6 år.Barnehagen ligger i tilknytning til Lund skole. Avdelingene heter SOLA og MÅNEN. 

Avdeling Sola: tlf. 915 83 675
Avdeling Månen: tlf. 915 53 499

Lund barnehage har et fint lekeområde

Vi tilbyr disse plass-størrelsene:

  • 100% plass
  •  80%  plass
  •  60% plass
I år gir barnehagen tilbud til 31 barn. Daglig er det 13-15 barn på avdelingene. De som er under tre år teller for to plasser. Vi deler ungene mye opp i grupper for å nå det enkelte alderstrinn best mulig og vi samarbeider i disse gruppene på tvers.
 
Matservering: Vi serverer tre brødmåltider hver dag og legger vekt på være en sunn barnehage. Vi serverer frukt/ grønnsak hver dag og har av og til varm mat.
 
Uteområdet: I barnehagen har vi arbeidet med uteområdet flere år på rad og det har blitt et spennende sted å oppholde seg. Vi har gapahuk  og sklie/akebakke og ei fin sykkelbane. Det er mange fine turstier i nærheten av barnehagen og tilgang til skiløyper rett ved. Vi har også muligheter for å benytte skolens ballbinge.
 
Satsningsområdene: Sosial kompetanse, Språk, Fysisk aktivitet og Miljøarbeid.
 
Visjonen vår er: Vår barnehage skal være et trygt sted som gir gode minner for små og store!

Barnehagen vår er Miljøsertifisert!  

Barnehagen ble godkjent som Trafikksikker barnehage!