Adresse: Gammalsrudveien 6
Postadresse: Postboks 113, 2341 LØTEN

Telefon: 62 56 42 73
Styrer: Gunn Slettvold, gunn.slettvold@loten.kommune.no

Sommerstengt i uke 29 og 30

Lund barnehage  er en to-avdelings barnehage for barn i alderen 0-6 år.Barnehagen ligger i tilknytning til Lund skole. Avdelingene heter SOLA og MÅNEN. 

Avdeling Sola: tlf. 915 83 675
Avdeling Månen: tlf. 915 53 499

Lund barnehage har et fint lekeområde

Vi tilbyr disse plass-størrelsene:

  • 100% plass
  •  80%  plass
  •  60% plass
I år gir barnehagen tilbud til 31 barn. Daglig er det 13-15 barn på avdelingene. De som er under tre år teller for to plasser. Vi deler ungene mye opp i grupper for å nå det enkelte alderstrinn best mulig og vi samarbeider i disse gruppene på tvers.
 
Matservering: Vi serverer tre brødmåltider hver dag og legger vekt på være en sunn barnehage. Vi serverer frukt/ grønnsak hver dag og har av og til varm mat.
 
Uteområdet: I barnehagen har vi arbeidet med uteområdet flere år på rad og det har blitt et spennende sted å oppholde seg. Vi har gapahuk  og sklie/akebakke og ei fin sykkelbane. Det er mange fine turstier i nærheten av barnehagen og tilgang til skiløyper rett ved. Vi har også muligheter for å benytte skolens ballbinge.
 
Satsningsområdene: Sosial kompetanse, Språk, Fysisk aktivitet og Miljøarbeid.
 
Visjonen vår er: Vår barnehage skal være et trygt sted som gir gode minner for små og store!

Barnehagen vår er Miljøsertifisert!  

Barnehagen ble godkjent som Trafikksikker barnehage!

VI HAR ÅPEN KVELD MANDAG 5.FEBRUAR KL:1700-1900 ,FOR DE SOM SKAL SØKE BARNEHAGEPLASS TIL HØSTEN.    VELKOMMEN INNOM!