Adresse: Gammalsrudveien 6
Postadresse: Postboks 113, 2341 LØTEN

Telefon: 62 56 42 73
Styrer: Gunn Slettvold, gunn.slettvold@loten.kommune.no

Sommerstengt i uke 29 og 30

Lund barnehage  er en to-avdelings barnehage.Barnehagen ligger i tilknytning til Lund skole.

Avdelingene heter SOLA 1-3 år og MÅNEN 3-6 år

Avdeling Sola: tlf. 915 83 675
Avdeling Månen: tlf. 915 53 499

Lund barnehage har et fint lekeområde

Vi tilbyr disse plass-størrelsene:

  • 100% plass
  •  80%  plass
  •  60% plass
I år gir barnehagen tilbud til 27 barn. Daglig er det 18 barn på avdeling for barn fra 3-6 år og 9 barn på avdeling for barn fra 1-3 år. 
 
Matservering: Vi serverer tre brødmåltider hver dag og legger vekt på være en sunn barnehage. Vi serverer frukt/ grønnsak hver dag og har av og til varm mat.
 
Uteområdet: I barnehagen har vi arbeidet med uteområdet flere år på rad og det har blitt et spennende sted å oppholde seg. Vi har gapahuk  og sklie/akebakke og ei fin sykkelbane. Det er mange fine turstier i nærheten av barnehagen og tilgang til skiløyper rett ved. Vi har også muligheter for å benytte skolens ballbinge.
 
Satsningsområdene: Sosial kompetanse, Språk, Fysisk aktivitet.
 
Visjonen vår er:Vår barnehage skal gi grunnmuren for sterke røtter, gode relasjoner, glede og vekst!
 

Barnehagen vår er Miljøsertifisert!  

Barnehagen er godkjent som Trafikksikker barnehage!