Last ned statuttene i pdf-format her

STATUTTER FOR HALLVARD TRÆTTEBERGS STIPEND
 

 1. Hallvard Trættebergs stipend er et arbeidsstipend for kunstnere og kulturarbeidere som:
  A) Arbeider innenfor det tradisjonelle kulturområdet.
  B) Har tilknytning til Løten – eller som ønsker å arbeide i Løten.
   
 2. Stipendet er ved opprettelsen i 1986 på kr. 20.000,- og skal årlig indeksreguleres.
  Stipendet er udelelig.
   
 3. Stipendet kan deles ut annethvert år, første gang i 1987, og siden alle år med oddetall.
   
 4. Stipendet lyses ut med søknadsfrist 1.mars.
  Tildelingen offentliggjøres den 21. april (på Hallvard Trættebergs fødselsdag) eller på nærmeste hverdag.
  Med stipendet skal følge diplom fra ett av Hallvard Trættebergs malerier.
   
 5. Stipendmottaker forplikter seg til å presentere sitt arbeid/ sin kunstart 1.halvår påfølgende år etter at stipendet er mottatt, og i samråd med Løten kommune. Løten kommune bidrar med dekning av faktiske utgifter på inntil kr. 5.000 (2002-kroner).
   
 6. Tildelingen skal foretas av Driftsutvalget, som i denne saken skal være
  supplert med Ordføreren.

VEDTATT I LØTEN KOMMUNESTYRE 5.FEBRUAR 1986
ENDRING I SAK 19/99 I DRIFTSUTVALGET OG SAK 29/99 I KOMMUNESTYRET
ENDRING I SAK 68/02 I DRIFTSUTVALGET OG SAK 67/02 I KOMMUNESTYRET