Velkommen til 17. mai-feiring i Løten!

Bli med og feire nasjonaldagen!

Se programmet for dagen her:

I 17. mai-programmet i Løtenavisa står det feil i rekkefølge i 17. mai-toget, feil navn på bekransning av bautaen og feil navn på prest til festgudstjenesten. Vi beklager dette. 
Her kan du se riktig program:

Last ned 17. maiprogrammet her

Kl. 08.00    Ådalsbruk Musikkforening spiller og marsjerer på Klevbakken.
Kl. 08.00    Løiten Musikforening går fra Lund skole og marsjerer på Slettmoen-feltet.
Kl. 08.30    Ådalsbruk Musikkforening spiller i stasjonsparken, Ådalsbruk.
Kl. 09.00    Løiten Skolemusikkorps går fra Jønsrud skole og spiller på feltet.
Kl. 09.00    Løiten Musikforening spiller på Bergumfeltet.
Kl. 10.00    Løiten Sangforening synger på Helsetunet.
Kl. 10.30    Løten Skolekorps marsjerer fra Østvang skole og rundt området ved Helsetunet. Løiten Musikforening spiller koraler utenfor Løten kirke.
Kl. 11.00    Festgudstjeneste i Løten kirke. Prest Torbjørn Granerud og organist Nelson C. Lee. Løiten Sangforening og Nordbygda Sangforening deltar.

ETTER GUDSTJENESTEN:

 • Bekransning av bautaen v/ John Magne Tangen ca. kl. 12:00.
 • Ådalsbruk Musikkforening, Løiten Sangforening og Nordbygda Sangforening leder an i:
  ”Gud signe vårt dyre fedreland”.1,2 og 7 vers.
 • Veteranbil-parade ca. kl. 12.15 fra kirken til Løtenhallen. Noen biler reiser opp til helsetunet og så videre til Løtenhallen. 

FLAGGTOG FRA KIRKA TIL TINGBERG CA. KL. 12.30 :

Rekkefølge i toget:  

(Toget ledes av politiet.) 17. maikomiteen, Speiderne, Løten skolekorps, Hedmarken Friskole, Nordbygda Sangforening, Skogly barnehage, Skøienhagan barnehage, Ådalsbruk Musikkforening, Seniordansen, Løten Ungdomsskole, Livensveen barnehage, Østvang skole, Jønsrud barnehage, Ryli barnehage, Ådalsbruk barnehage, Ådalsbruk skole, Lund barnehage, Brovold barnehage, Jønsrud skole, Lund skole, Løiten Sangforening og Løiten Musikforening

Barnehagene går inn i toget ved småsamleren.

ALLE INVITERES TIL Å DELTA I TOGET!

VED TINGBERG:

 • 17.maikomiteens leder Gunnar Søberg ønsker velkommen. Vi synger «Fagert er landet» 3 vers unisont. Dirigent: Haakon Lunde.

 • Utdeling av gratis is til barna.

 • Tale for dagen v/ Catarina Johansen.
  Vi synger Javi elsker dette landet” 3 vers unisont. Dirigent: Haakon Lunde. Korpsene spiller.

 • Ådalsbruk Musikkforening, Løiten Musikforening og Løten skolekorps leder toget til Løtenhallen.

FYLKESVEI 166 VIL BLI STENGT UNDER ARRANGEMENTET.

I LØTENHALLEN:

17. mai komiteen og 8. klassene ved Løten Ungdomsskole ønsker hjertelig velkommen til Løtenhallen etter arrangement ved Tingberg.
Det blir salg av kaffe og kaker, pølser, is og brus. Loddsalg.

ARRANGEMENTER VED SKOLENE:

Ådalsbruk skole kl. 14.30
Østvang skole kl. 15.00
Lund skole kl. 14.30

Jønsrud skole etter morgenspilling kl. 9.30
Hedemarken Friskole kl. 14.00

17. maikomiteen i Løten ønsker alle, på vegne av FAU ved skolene, hjertelig velkomne til sine arrangementer. Dette gjelder også de som ikke har barn på skolen.

Arrangement på Solbakken Grendehus:
Solbakken Vel ønsker alle hjertelig velkommen til 17. mai-gudstjeneste kl.16.00.
Prest Henning Winge og organist Nelson C. Lee. Etter gudstjenesten spiller Løiten Musikforening. Servering av kaffe og kaker. Loddsalg.

17. MAIKOMITEEN 2017
Gunnar Søberg (leder), Ida Lund, Torill Enberget, Rita Røsberg, Gro Anita Moe, Lisabet Svevad Kleven, Ole Hågensen, Nils Solbraa, Linda Lekve, John Goldie, Ivar Magne Auestad, Line Nordhagen Haraldsen og Kari-Anne Hoel. Bente Hagen (sekretær).

NB! Programmet i Løtenavisa har noen feil. Her kan du laste ned riktig versjon.