Vi jobber i Ådalsbruk barnehage:

Styrer

Arnhild Blystad


 

Avdeling Brovold

Ida Varsi, pedagogisk leder

               

 

Silje Johannessen, Barn- og ungdomsarbeider

                                                                    

 

Åse Engemoen, Barn- og ungdomsarbeider        

                       

 

Siw Flyen, Assistent

Avdeling Løkja

Mona Kristin Asplund, Pedagogisk leder

                         

 

Tove Elin Kroken, Barn - og ungdomsarbeider

                                                                      

Marita Hansen, Barn-og ungdomsarbeider

        

 

Åse Nordhaug,  Ekstra ressurs