Vi jobber i Ådalsbruk barnehage:

Styrer


Arnhild Blystad

Avdeling Brovold

Kjersti Benningstad, pedagogisk leder

                       

                                                                     Silje Johannessen,

                                                                     Barn- og ungdomsarbeider

                             

  Åse Engemoen, Barn- og ungdomsarbeider        

                       
                                                                      Siw Flyen

                                                                      Assistent

                                    

 

 

Avdeling Løkja

Mona Kristin Asplund, Pedagogisk leder

                         

                                                                       Tove Elin Kroken

                                                                       Barn - og ungdomsarbeider

Marita Hansen, Barn-og ungdomsarbeider

                         

                                                                        Åse Nordhaug

                                                                        Ekstra ressurs
 

 

Kine Langdalen, Lærling