Vi jobber i Ådalsbruk barnehage:

Styrer

Arnhild Blystad


 

Avdeling Brovold

Kjersti Benningstad – pedagogisk leder

Silje Johannessen – fagarbeider

Tove kroken – fagarbeider

Siw Flyen – assistent

Åse Engemoen – fagarbeider

Steffen Kjærnet - ekstraressurs

 

Avdeling Løkja

Mona Asplund - pedagogisk leder

Marit Kristiansen - pedagogisk leder

Åse Nordhaug – fagarbeider

Steffen Kjærnet – ekstraressurs