Tlf: 62 56 42 97/ 974 11 329 

Pedagogisk leder: Mona Kristin Asplund, mona.kristin.asplund@loten.kommune.no

Pedagogisk leder: Marit Kristiansen, marit.kristiansen@edu.loten.kommune.no

  • Barnehagen har åpningstid fra 07:00–16:30.
  • Vi spiser frokost klokka 08:00 , lunsj kl 11.30, og så et fruktmåltid kl 14:00 (dette er ca-tider).

På avdeling Løkja finner vi de eldste barna. I år har vi 18 barn i alderen 2-5 år. Grunnbemanningen er tre voksne.
 

Positive verdier og holdninger

Et av våre fokusområder i hverdagen er å styrke barnas sosiale kompetanse. I det legger vi ikke bare vanlig folkeskikk, men også at barna skal få positive verdier og holdninger. Vi ønsker at de skal få evne til å se og reflektere over det gode som skjer mellom mennesker.

I Ådalsbruk barnehage jobber vi aktivt med LØFT i møte med barn (LØFT = løsningsfokusert tilnærming).
Vi ser at det har fin effekt, -det vi gir oppmerksomhet får vi mer av. De voksne er stadig på jakt etter å ta ungene på fersken i å gjøre noe bra for andre. Vi går på «lysglimt-jakt». Vi ønsker å gi barna muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv. Barna skal bli sett, og få anerkjennelse for den de er, det gir en god selvfølelse.

Det er viktig for oss å ta vare på den gode leken. Vi ønsker at barna hver dag skal ha muligheten til å leke fritt med andre barn. Vi gir tid og rom til dette både ute og inne. Vi bruker også smågrupper som arbeidsmetode, og vi har god erfaring med å dele opp barnegruppa i løpet av uka. Det sikrer tett voksenkontakt med fokus på barnas utvikling og mestring.


Faste aktiviteter gjennom uka

  • Tur i nærmiljøet; vi har mange fine turmål i nærheten, der fellesskap, opplevelser, glede og mestring er målet

  • Førskoleopplegg for de eldste – med fokus på skoleforberedende aktiviteter, språklig bevissthet og matematikk

  • Tema-arbeid på tur, i lek, aktiviteter og i samling.

  • Mini-røris; bevegelse og dans til musikk

  • Uka avsluttes med et varmt måltid


Vi som jobber her er trygge, tydelige og omsorgsfulle voksne. Vi vet at trygghet og trivsel er viktig for at barn skal kunne lære og utvikle seg på en god måte. Vi ønsker å være med og vekke nysgjerrighet hos barna, slik at vi kan oppdage og undre oss sammen.

- Og vi vil heie barna fra til mestring på ulike områder!