Avdeling Brovold tilbyr plasser for de yngste barna i barnehagen.
I år har vi 9 barn i alderen 1-3 år, og vi er 3 voksne på jobb hver dag.

Tlf: 62 56 42 96/ 468 57 311

Pedagogisk leder: Kjersti Benningstad mail: kjersti.benningstad@edu.loten.kommune.no

Barnehagen har åpningstid fra 07:00–16:30.
Vi har sommerstengt i uke 29 og 30

Vi spiser frokost klokka 8.00 , lunsj kl 11.00, og så et fruktmåltid kl 14.00 (dette er ca-tider).

  • Vi er ute hver dag, fortrinnsvis på formiddagen (bortsett fra når det er for kaldt).
  • Det er fine turmuligheter i nærmiljøet, disse bruker vi flittig
  • Vi har tilgang til gymsal
  • God tid til lek og aktiviteter
  • Sang, musikk, glede og humor er en viktig del av hverdagen vår.
     

Hvordan er livet på en småbarnsavdeling?

Hverdagen blant de minste består av mye omsorg og kos! Vi er nærværende og engasjerte voksne i samvær med barna. Vi ønsker å gi ulike utfordringer og varierte opplevelser som fremmer trivsel og følelse av mestring og egenverd. Vi tar oss god tid i hverdagen, - det er ofte i de små øyeblikkene vi ser de store begivenhetene i barnas liv. Vi er forutsigbare voksne og har faste rutiner. Dette er viktige komponenter for trygghet og trivsel. 

Barna er nysgjerrige på tilværelsen og verden rundt seg. Det er mye som skal undersøkes, oppleves, føles, og læres. Det er viktig at vi som voksne er med og støtter det enkelte barn i dets utvikling, og gir positiv tilbakemelding. Barna trenger å oppleve mestring som igjen er med på å gi barna god selvfølelse. Det ligger mye læring i omsorg og omvendt!

Barna er i ferd med å bli selvstendige individer, med egne meninger og sterk vilje. Vi ønsker å støtte barna i denne utviklingen, og samtidig veilede litt underveis, slik at de lærer å samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Dette er læring for livet! Tidlige erfaringer med jevnaldrene har stor betydning for barn, og det er en berikelse for alle å ta del i dette. Her legges også grunnlaget for vennskap.