Barna skal blant annet få kjennskap til ulike dyr

Barna skal blant annet få kjennskap til ulike dyr