Hver fredag dette barnehageåret har vi hatt Røris:

Bilder fra Røris  

Bilder fra Røris  

Bilder fra Røris 

Bilder fra Røris

Aktivitet i gymsalen:

Aktiviteter i gymsalen 

Aktiviteter i gymsalen 

Aktiviteter i gymsalen

Fra vinterlekene:

Fra vinterlekene 

Fra vinterlekene 

Fra vinterlekene 

Fra vinterlekene 

Fra vinterlekene 

Fra vinterlekene