HVA KAN RYLI BARNEHAGE TILBY DEG

 • God kvalitet på tilbudet; pedagogiske opplegg som tar utgangspunkt i barnegruppa, foreldres ønsker, personalets vurderinger og rammeplan for barnehagen.
 • Små barnegrupper, ved at vi ikke har flere barn på gruppene enn det som er pedagogisk forsvarlig. Vi har 12 barn på småbarnsgruppa og 18 barn på storbarns gruppa. 
   
 • Egen småbarnsavdeling for 1-3 åringene. Ungene får god plass, ro og tid til å leke sin type lek og får pedagogiske opplegg som er spesielt tilpasset deres aldersgruppe. 
   
 • Kompetent personale. Samspill mellom personalet og barna er vesentlig for at vi skal kunne gi barna de beste oppvekst- og utviklingsmuligheter. Personalet har i tillegg til god faglig utdanning som førskolelærere og barne- og ungdomsarbeidere også lang fartstid i barnehagen, noe som gir meget god kompetanse til å jobbe med førskolebarn.
   
 • Språkstimuleringsopplegg, vi har gjennom flere år drevet med mye språkstimulering og dette har bidratt til positiv utvikling av barnas språk og nysgjerrighet til å utforske bokstaver og tall.
   
 • "DUÅ - barnehage" - vi jobber med barnehageprogrammet "De Utrolige Årene". Her ønsker vi å hjelpe barn i deres sosial utvikling, slik at de lærer å løse konflikter på en god måte og få mange gode vennskapsferdigheter.
   
 • Klubbdager sammen med jevnaldrene, en dag i uka deler vi barna inn etter alder og lar jevnaldrende barn få være sammen i ulike opplegg.
  - Maurklubben: som er 5-åringene, drar ofte på tur til lavvoen ved Ullermyra, eller til andre områder i nærmiljøet. Fysisk aktivitet, bruk av naturen, opplevelser og erfaringer står sentralt i denne klubben. Hver mandag jobbes det spesielt med språk- og begrepsstimulerings opplegg. Samarbeid med andre barnehagers 5-6 åringer og besøk på skolen på våren.
  - Rev og Bjørneklubben: 2-3 og 3-4-åringene har opplegg både inne og ute. Sosialt samspill og lek er vesentlig. Gjennom fysisk aktivitet, rolleleker, utkledningslek og andre opplegg blir barna trygge på  hverandre. Det styrker selvtilliten og barna får brukt kreativiteten samt lærer seg sosiale spilleregler.
   
 • Godt foreldresamarbeid og veiledning. Alle blir møtt i garderoben hver dag, og foreldre kan ta opp ting de lurere på. Foreldresamtaler to ganger pr. år og veiledning dersom dette er ønskelig. Foreldre får tilbakemeldinger om hvordan barnets utvikling er og hvordan barnet fungerer i barnehagen.
   
 • En engasjert foreldregruppe, foreldre som aktivt er med på å påvirke barnas barnehagehverdag gjennom konstruktive tilbakemeldinger, evalueringer av planer og samarbeid om aktiviteter og turer.
   
 • Tre måltider om dagen, brødmåltider med frukt eller grønnsaker, av og til varm mat.
   
 • Fin utelekeplass, sommer som vinter. Stor plass å boltre seg på. Gapahuk med bålplass. En utfordrende haug som bl.a. brukes til akebakke og til skigåing. Vi har fotballbane, asfaltert sykkelrunde, klatrestativ, husker, sklier, to lekehus, dumpe, båter, sandkasser m. m
   
 • Utelek i all slags vær. Er ute flere timer hver dag. Kan være ute hele dagen dersom vær og klær tilsier at det er mulig. På sommeren er vi stort sett ute hele dagen.
   
 • Dramatisering, sang og spill, formingsaktiviteter, lesing av bøker og gode samtaler rundt ulike temaer blir det også tid til.
   
 • Turer ut fra barnehagen, noen med drosje for å besøke ulik mål lengre unna barnehagen, men de flest turer går vi til fots
   
 • Tradisjoner som går igjen år etter år. Les mer om dette punktet  under aktivitetskalender på forsiden. Foreldre blir invitert til å være med på flere av aktivitetene
   
 • Hyggekveld/Besteforeldrekveld, der besteforeldre kan komme og se hva vi gjør i barnehagen, og kanskje få en konsert fremført av barnegruppa