• Åpningstid
 • 7.15 - 16.30 

 •  Ansatte
 • Turid K. Stensåsen  - Pedagogisk leder Blåveisen

 • Marianne R. Aakvik  - Pedagogisk leder Hvitveisen

 • Åse H. Bråthen       - Barne- og ungdomsarbeider Blåveisen

 • Lise Roko Pedersen - Barne- og ungdomsarbeider Blåveisen

 • Unni M. Larsson      - Barne- og ungdomsarbeider Hvitveisen

 • Sølvi L. Kristensen  - Barne- og ungdomsarbeider Hvitveisen

 • Bente Østborg         - Assisten Blåveisen

 • Iren Skyltbekk         - Virksomhetsleder/styrer på Ryli barnehage

 • Christin Kristoffersen  - Pedagogisk leder Hvitveisen 20% + 80 % fagarbeiderstilling