• Åpningstid
 • 7.15 - 16.30 

 •  Ansatte
 • Turid K. Stensåsen  - pedagogisk leder Blåveisen

 • Marianne R. Aakvik  - pedagogisk leder Hvitveisen

 • Åse H. Bråthen       - barne- og ungdomsarbeider Blåveisen

 • Irene Engebakken   - barne- og ungdomsarbeider Blåveisen

 • Lise Roko Pedersen - barne- og ungdomsarbeider Blåveisen og Hvitveisen

 • Unni M. Larsson      - barne- og ungdomsarbeider Blåveisen og Hvitveisen

 • Sølvi L. Kristensen  - barne- og ungdomsarbeider Hvitveisen

 • Bente Østborg         - assisten Hvitveisen

 • Iren Skyltbekk      - virksomhetsleder/styrer på Ryli barnehage

 • Mari Nylund          - lærling (01.09.12 - 01.11.12)