• Iren Skyltbekk, virksomhetsleder/ styrer på Ryli barnehage

  • Turid K. Stensåsen, pedagogisk leder i Blåveisen

  • Marianne R. Aakvik, pedagogisk leder i Hvitveisen

  • Åse H. Bråthen, barne- og ungdomsarbeider i Blåveisen

  • Lise Roko Pedersen, barne- og ungdomsarbeider i Blåveisen

  • Unni M. Larsson, barne- og ungdomsarbeider i Hvitveisen

  • Sølvi L. Kristensen, barne- og ungdomsarbeider i Hvitveisen

  • Bente Østborg, assistent i Blåveisen

  • Christin Kristoffersen, pedagogisk leder Hvitveisen 20% + 80 % fagarbeiderstilling