https://www.loten.kommune.no/getfile.php/13408804/Bilder/L%C3%B8ten/Barnehager/Ryli%20barnehage/Bilder%202013/Ukeplan%20uke%2044%20for%20Bl%C3%A5veisen.docxHer kan du laste ned ukeplaner for barnehageåret 2017-18

 Hvitveisen

 Blåveisen

Uke 37 og 38

 uke 35 og 36

Uke 39 og 40

uke 39 og 40

Uke 42 og 43

Uke 42 og 43

uke 44 og 45

Uke 44

uke 46 og 47

Uke 46

Adventsplan

Desemberplan

Uke 1 og 2

Uke 1

 

Uke 2 og 3

Uke 5

Uke 4 og 5

Uke 6 og 7Uke 6 og 7