Her kan du laste ned ukeplaner for barnehageåret 2017-18

 Hvitveisen

 Blåveisen

Uke 33 og 34

Uke 33, 34 og 35

Uke 37 og 38

uke 36 og 37

 

Uke 38

Uke 39 og 40

Uke 39

 

Uke 40

Uke 42og 43

Uke 42

Uke 44 og 45

Uke 43

 

Uke 44,45 og 46

Adventsplan
for Hvitveisen

Adventsinfo
Adventsplan