Her kan du laste ned ukeplaner for barnehageåret 2019-20

 Hvitveisen

 Blåveisen

  Uke 33 og 34

Uke 33,34 og 35

Uke 37

Uke 36 og 37

Uke 38 og 39

Uke 38 og 39