Her kan du laste ned ukeplaner for barnehageåret 2019-20

 Hvitveisen

 Blåveisen

  Uke 33 og 34

Uke 33,34 og 35