ANSATTE 2018-19

Tove Paulsen Trætteberg, styrer

JORDBÆRA
Lene Bredesen, pedagogisk leder
Torill Langseth, fagarbeider
Tove Gunnarsrud, assistent
Helene Løvås, lærling
                                                                                                                    ,

BLÅBÆRA
Grete Flagstad, pedagogisk leder
Tina Skjærstad, fagarbeider
 

MAURTUA
Ingrid Grødahl, pedagogisk leder
Tove Gunnarsrud, assistent
Stine Johansen, fagarbeider