ANSATTE 2019-2020

Styrer: Tove Paulsen Trætteberg, Tove.Paulsen.Traetteberg@edu.loten.kommune.no

JORDBÆRA

Pedagogisk leder: Anne Bente Dyrnes Hovde, Anne.Bente.Dyrnes.Hovde@edu.loten.kommune.no 

Torill Langseth, fagarbeider
Stine Johansen, fagarbeider
Helene Løvås, lærling
                                                                                                                    ,

BLÅBÆRA

Pedagogisk leder: Grete Flagstad, Grete.Flagstad@edu.loten.kommune.no

Tina Skjærstad, fagarbeider

MAURTUA

Pedagogisk leder: Kine Karterud, Kine.Karterud@edu.loten.kommune.no

Stine Johansen, fagarbeider
Tove Gunnarsrud, assistent
Stine Johansen, fagarbeider