Blåbæra holder til på midtrommet og to små siderom som vender mot fotballbanen som base, mens Jordbæra har de to innerste rommene som base.

 

Vi ha en fast utedag i uka med matpakke på hver gruppe, og ber om at barna denne dagen har med seg matpakke og drikke, pakket i en sekk egnet til bæring.

Disse avdelingene skal ha felles temaer gjennom året (se periodeplan i årsplanen). Vi er i utgangspunktet to og tre voksne pr. dag på hver gruppe, og fordi vi som personer ikke er like, vil nok måten vi arbeider med de ulike temaene på bli ulikt. Man kan vel si at gruppene på denne måten får sitt personlige særpreg.

Våre erfaringer med å dele i to grupper er positive med tanke på det sosiale i barnegruppa. Vi får mer tid til å bli kjent med og samtale med hvert enkelt barn, dagene blir dessuten roligere og mer oversiktlige for barna også, når gruppene er mindre i størrelse.

Våre mål er: 
- at alle barna skal føle trivsel, trygghet og glede over å være i barnehagen.
- å ivareta den enkeltes utvikling, og se hva slags behov den enkelte har til enhver tid.
- å holde på våre faste og fine tradisjoner som barna blir godt kjent med og gleder seg til hvert år.
- å bruke skogen og nærmiljøet aktivt.

 

Klubb
Klubb er for de største barna i barnehagen, altså 5-6-åringene, og dette er det mange som har sett fram til nå over sommeren…. Vi starter opp med klubb uke 36. Klubb er på ingen måte noen førskole, men vi vil legge opp til aktiviteter som passer denne aldersgruppa spesielt, og som det kanskje ikke blir så mye tid til ellers. Vi vil også samarbeide med skolevennene, altså 4. klasse. I første halvår vil vi legge vekt på at klubbungene skal bli trygge på og kjent med hverandre som gruppe, og at de skal føle samhørighet. Litt utpå vårhalvåret vil vi så smått begynne med tilvenning til skolens uteområde, besøk i skolebygget og i SFO sine lokaler. Klubbåret avsluttes i juni med en egen hyggekveld i barnehagen for alle klubbungene – dette pleier å være veldig stas.

Sangstunder ♪♫♪♪ ♫ ♪♫♪
I løpet av barnehageåret deltar vi på felles sangstunder med småskolen. I tillegg pleier vi å delta på adventsstunder i førjulstida, en gang i uka. Disse stundene er med på å gjøre oss bedre kjent med skolen og de som går der, og er en samlende arena for oss som ”oppvekstsenter.”