MAURTUA
Maurtua er avdelingen for de minste barna i alderen 0-3 år. For barnehageåret 2018/19 er det 6 barn på denne avdelingen, hvor det vil være 5 jenter og 1 gutt.
Hovedvekten i hverdagen vår er å gjøre den forutsigbar med faste rutiner og  masse omsorg. 
For oss er det viktig å være ”tilstede” til enhver tid, og å se barna og deres forskjeller. Det er også viktig for oss å stimulere hvert enkelt barn i forhold til det alders- og utviklingsnivået det har.

”En god start!”
Vi starter alltid opp på høsten med temaet ”Bli kjent”. Dette er et viktig tema, som vi bruker lang tid på. Hovedfokuset i denne perioden er at barna blir trygge på oss som personalet, at de blir kjent med de andre barna og med barnehagens rutiner og regler.
Når vi som voksen ser at barna er trygge og kjente avslutter vi dette temaet og går over til å jobbe med andre temaer.
Innkjøringsperioden varierer selvfølgelig fra år til år, alt ettersom hvor mye tid barna trenger og hvor mange som er nye i gruppa.