Vi som jobber i Skøienhagan er:

Styrer: Ingrid Bjørnstad (100%)

Avdeling Røsslyngen:

  • Pedagogisk leder: Anne Cathrine Engebretsen (100%)
  • Barne- og ungdomsarbeider: Gunn Solveig Molstad (100%)
  • Barne- og ungdomsarbeider: Marit Solbakken (100%)

Avdeling Skogstubben:

  • Pedagogisk leder: Gunhild Karen Blystad (100%)
  • Barne- og ungdomsarbeider: Kirsten Marie Reiersen (80%)
  • Barne- og ungdomsarbeider: Reidun Holst (50%)
  • Barne- og ungdomsarbeider: Kjersti Johnson Langseth (100%)

Øvrige ansatte:

  • Renholder: Anne Svendsen
  • Vaktmester: Ove Østborg og Håvard Nyland
  • Spesialpedagog: Anne Kroken