Barnehagen ligger sentralt i Løten kommune, og har et rikt og variert nærmiljø. Vi har et stort og flott uteområde, med kupert og variert terreng.

Glade Skøienhagan-barn samlet utenfor koia

Skogen er vår nærmeste "nabo", og blir flittig brukt som et tilleggsområde til utelekeplassen vår. Her har vi gapahuker, klatretau, klatretre og mange andre spennende utfordringer.

Vi bruker Basishallen hver ferdag til ulike fysiske aktiviteter. Vi bruker "Røris" en del, og det er veldig gøy å bevege seg til musikk.

På vinteren bruker vi lysløypa mye til skigåing,- der er det også mange fine bakker,- og mange ferdigheter blir "testet". For de yngste barna, som ikke har gått så mye på ski, er det fint å bruke området i barnehagen til å øve seg.

Biblioteket har vi også like ved barnehagen, og blir brukt av både store og små i barnehagen.

 

På tur i skogen                 

Tur i skogen    

 

Klatretre