HER KAN DU LASTE NED ÅRSPLAN FOR SKØIENHAGAN BARNEHAGE.

Planer for hver måned finner du under Månedsplaner.
Disse deles ut til alle foreldre i forkant av ny måned.

Årsplan for 2018/2019 finner du her.