Vi jobber med fagområdene i Rammeplanen hver dag hele uka,- her er noen glimt fra de ulike dagene:

Mandag: Språk,tekst og kommunikasjon

Dramatisering er god språktrening.

Dramatisering er god språktrening

Tirsdag: Antall, rom og form

Lek med ulike størrelser og lengder gir gode mattematikkunnskaper.

Lek med ulike størrelser og lengder gir gode mattematikkunnskaper.

Onsdag: Kunst, kultur og kreativitet.

Maling gir muligheter for en liten kunstner.

Maling gir muligheter for en liten kunstner.

Torsdag: Natur, miljø og teknikk.

Hver torsdag er vi ute på tur,- og nå er det ski som gjelder.

Hver torsdag er vi ute på tur,- og nå er det ski som gjelder.

Fredag: Kropp, bevegelse og helse.

Lek og aktivitet i Basishallen er gøy.