Ukeplan:

 

Barnehageåret 2017-2018

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR!  :)

UKEAvdeling
Uke 33SolaMånen
Uke 34
 
 
Uke 35SolaMånen
Uke 36SolaMånen
Uke 37SolaMånen
Uke 38SolaMånen
Uke 39SolaMånen
Uke 40SolaMånen
Uke 41Sola og Månen
  
  
Uke 44SolaMånen
Uke 45SolaMånen
Uke 46SolaMånen

Velkommen til Jubileumsforestilling onsdag 22.november kl.1500.    

                      Arrangement for foreldre , søsken og spesielt inviterte!