Ukeplan:

 

Barnehageåret 2017-2018

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR!  :)

UKEAvdeling
Uke 33SolaMånen
Uke 34
 
 
Uke 35SolaMånen
Uke 36SolaMånen
Uke 37SolaMånen
Uke 38SolaMånen
Uke 39SolaMånen
Uke 40SolaMånen
Uke 41Sola og Månen
  
  
Uke 44SolaMånen
Uke 45SolaMånen
Uke 46SolaMånen
Uke 47-51Sola og Månen
Uke 2SolaMånen
Uke 3SolaMånen
Uke 4SolaMånen
Uke 5SolaMånen
Uke 6Sola
Uke 7SolaMånen
   
Uke 10Sola og Månen
Uke 11-12Sola og månen

 Vi har planleggingsdager 26.- og 27.april.Da er barnehagen stengt.