Velkommen til våre nye veiledningssenter! Her er noen av de ansatte

NAV Løten

For å forebygge spredning av koronaviruset er veiledningssenteret ikke bemannet. Det er mulig å benytte PC i som vanlig. Veiledningssenteret er åpent for betjening på PC alle hverdager kl. 09:00 - 15:00.

Ved akutt behov/ krise kan veileder kontaktes direkte på telefon 948 51 485 (hverdager kl. 09:00-15:00)

Henvendelser tas imot via:

Fra den 6. april kan du søke om økonomisk sosialhjelp digitalt!

Se også:
Sosiale tjenester