Hjemmebasert omsorg
Hjemmebasert tilhører tjenesteområdet Velferd, og har sin administrasjon lagt til Løten Helsetun.
De hjemmebaserte tjenester gis hele døgnet alle ukens 7 dager, og består først og fremst av hjemmesykepleie og hjemmehjelp. I tillegg finnes servicetiltak som omfatter telefonordning, transporttjeneste, trygghetsalarmer og utkjøring av varm mat.

Virksomhetsleder: Norunn M. Hansen, tlf. 62 56 41 06/ 996 45 625, norunn.m.hansen@loten.kommune.no.

Kontakt hjemmebasert omsorg også på disse tlf.nr:
Vaktrom: 62 50 80 70,
Spesialsykepleier: 62 50 80 73
Mob: 99 50 67 11/12/13/14/14/15/16
Kjøkken: 62 56 41 12