Hjemmebasert omsorg
Hjemmebasert tilhører tjenesteområdet Velferd, og har sin administrasjon lagt til Løten Helsetun.
De hjemmebaserte tjenester gis hele døgnet alle ukens 7 dager, og består først og fremst av hjemmesykepleie og hjemmehjelp. I tillegg finnes servicetiltak som omfatter telefonordning, transporttjeneste, trygghetsalarmer og utkjøring av varm mat.

 

Adresse:

Besøksadresse: Løten Helsetun, Sykehusvegen 10, 2340 Løten
Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten

Hjemmesykepleien:

Konstituert avdelingssykepleier:
Marte Larsen Tønseth, marte.larsen.tonseth@loten.kommune.no
Tlf. 62 56 41 27/ 416 93 675

Vakttelefon bemannet hele døgnet:
995 06 714 eller 995 06 711

Boenheten og brukerstyrt personlig assistanse (BPA):

Avdelingssykepleier:
Inger Eline Rustad, inger.eline.rustad@loten.kommune.no
Tlf. 62 56 41 26/ 416 91 889