Adresse:

Besøksadresse: Løten Helsetun, Sykehusvegen 10, 2340 Løten.
Telefon ekspedisjonen: 62 56 41 01 Illustrasjonsbilde (foto: Ricardofoto)
Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten.

>> Pleie og omsorgstjenester - skjema


Virksomhetsleder

Cecilie Nilsen, tlf. 62 56 41 06/ 92 45 40 87
epost: Cecilie.Nilsen@loten.kommune.no


Hjemmesykepleien

Konstituert avdelingssykepleier:
Marte Larsen Tønseth, tlf. 62 56 41 27/ 416 93 675
epost: marte.larsen.tonseth@loten.kommune.no

- Vakttelefoner (bemannet hele døgnet): Tlf. 995 06 714/ 995 06 711

>> Les mer om hjemmesykepleien her


Boenheten og brukerstyrt personlig assistanse

Avdelingssykepleier:
Inger Eline Rustad, tlf. 62 56 41 26/ 416 91 889
epost: inger.eline.rustad@loten.kommune.no

- Vakttelefon bemannet til kl. 21.00: Tlf. 954 92 574

>> Les mer om boenheten her

>> Les mer om brukerstyrt personlig assistanse her


Om Hjemmebasert omsorg

Hjemmebasert omsorg tilhører tjenesteområdet Velferd, og har sin administrasjon ved Løten Helsetun. 

Vi er ca 45 ansatte; sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og hjemmehjelpere samt assistenter. Hjemmesykepleien har egne nattevakter

Hjemmebasert omsorg holder til i underetasjen på Løten Helsetun i trivelige lokaler. Vi har et godt arbeidsmiljø hvor vi tar vare på våre brukere og hverandre!

I undermenyen kan du lese mer om hvilke tjenester hjemmebasert omsorg tilbyr.
I tillegg tilbyr vi ambulerende vaktmester og utkjøring av varm mat.


Les mer om tjenestene våre: 

>> Brukerstyrt personlig assistent
>> Demensteam
>> Hjemmehjelp
>> Hjemmesykepleie
>> Kreftsykepleier
>> Omsorgslønn
>> Omsorgsbolig/ trygdebolig
>> Serviceleilighet/ trygdebolig
>> Trygghetsalarm
>> Dagtilbud eldre: Kvennhaugen