Virksomhetsområdet Bolig, Rehabilitering og Aktivisering (BRA) er delt i flere avdelinger med tilhold i og ved Løten helsetun.

Ta kontakt med den enkelte avdeling for tjenester:
 

Bofellesskap for funksjonshemmede

Avdelingsleder:
Marianne Eidem, tlf. 479 02 088, marianne.eidem@loten.kommune.no 

Avdelingene gir boligtilbud med tilhørende miljøterapitjenester for mennesker med ulike funksjonshemminger og bistandsbehov, med spesielt fokus på utviklingshemmede som har behov for tilrettelagt bolig med heldøgnstilbud. Det er to bofellesskap med til sammen 14 leiligheter.

Se mer om tjenestene:
Bofelleskapene i Sykehusveien 2 og 12 


Fysioterapi, ergoterapi, konsulent for funksjonshemmede og helsesøster for eldre

Avdelingsleder:
Erik Moberget, tlf. 62 56 41 41 / 995 39 105, erik.moberget@loten.kommune.no

Medisinsk rehabilitering består av fysioterapi og ergoterapi.
Konsulent for funksjonshemmede og helsesøster for eldre er også en del av tjenesten. 

Se mer om tjenestene: 
Fysioterapi / Ergoterapi / Rehabilitering / Helsesøster for eldre / Konsulent for funksjonshemmede 


ROP-tjenesten - Rus og psykiatri

Avdelingsleder:
Trude Haugseth Øien, tlf. 62 56 41 36 / 415 58 006, trude.haugseth.oien@loten.kommune.no 

Psykisk helseteam består av fagteam, bo- og miljøteam, dagsenter og lavterskel-tilbud på Kvennhaugen.

Se mer om tjenestene:
RoP-team