Kommunalsjefer:

Stabssjef
Tore Edvardsen
Tlf. 62 56 40 26/ 907 71 757
tore.edvardsen@loten.kommune.no
Ansvar for tjenesteområdet stab, det vil si alle støttefunksjoner i kommune-organisasjonen som økonomi, IKT, eiendomsforvaltning, administrasjon (lønn og personal) og renhold.
Les om staben her

Tore Edvardsen

Kommunalsjef velferd
Arne Jørstad
Tlf. 62 56 40 21/ 934 32 079
arne.jorstad@loten.kommune.no

Ansvar for tjenesteområdet Velferd, det vil si kommunens helse, omsorgs- og sosialtjenester.
Les om Velferd (helse og omsorg) her

 Arne Jørstad

 

Kommunalsjef oppvekst
Inger Torun Holmgren
Tlf. 62 56 40 20/ 908 10 373
inger.torun.holmgren@loten.kommune.no

Ansvar for tjenesteområdet Oppvekst, det vil si virksomhetene innen skoler og barnehager.
Les om skolene i Løten her
Les om barnehagene i Løten her

Inger Torun Holmgren

 

 

 

Kommunalsjef lokalsamfunn
Plansjef
 

Ansvar for tjenesteområdet Lokalsamfunn som omfatter teknisk drift, teknisk forvaltning og kultur, informasjon og service.
Les om Teknisk drift her
Les om Teknisk forvaltning her
Les om Kultur, informasjon og service her