Kommunalsjefer:

Stabssjef
Tore Edvardsen
Tlf. 62 56 40 26/ 907 71 757
tore.edvardsen@loten.kommune.no
Ansvar for tjenesteområdet stab, det vil si alle støttefunksjoner i kommune-organisasjonen som økonomi, IKT, eiendomsforvaltning, administrasjon (lønn og personal) og renhold.
Les om staben her

Tore Edvardsen

Kommunalsjef velferd
Arne Jørstad
Tlf. 934 32 079
arne.jorstad@loten.kommune.no

Ansvar for tjenesteområdet Velferd, det vil si kommunens helse, omsorgs- og sosialtjenester.
Les om Velferd (helse og omsorg) her

 Arne Jørstad

 

Kommunalsjef oppvekst
Inger Torun Holmgren
Tlf. 908 10 373
inger.torun.holmgren@loten.kommune.no

Ansvar for tjenesteområdet Oppvekst, det vil si virksomhetene innen skoler og barnehager.
Les om skolene i Løten her
Les om barnehagene i Løten her

Inger Torun Holmgren