Lovverk:

Lovens bestemmelser
Takseringsarbeidet skal gjennomføres i henhold til bestemmelsene i Byskatteloven. Taksten skal gjenspeile antatt omsetningsverdi på eiendommen. Loven bestemmer videre at det skal foretas befaring og en individuell vurdering av hver eiendom.
Praksis av loven finner du i menypunktet "diverse info" under eiendomsskatt.

Les lov om eiendomsskatt her