Lov om Eiendomsskatt

Lovens bestemmelser

Takseringsarbeidet skal gjennomføres i henhold til bestemmelsene i Eiendomsskatteloven. Taksten skal gjenspeile antatt omsetningsverdi på eiendommen. 

Les lov om eiendomsskatt her (Lovdata)


Eiendomsskattevedtekter for Løten kommune

Vedtatt av Kommunestyret 24.06.2020 (sak 38/20)

Last opp vedtektene som egen fil her (pdf)Sakkydig nemnd og sakkyndig ankenemnd

Her kan du se hvem som er medlemmer i sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd