→ Kart over kommunene på Hedmarken (www.hedmarkenkart.no)

Kommunene på Hedmarken (Løten, Ringsaker, Hamar og Stange) har fått utarbeidet en felles kart-portal hvor du som innbygger kan finne opplysninger om din egen eller andre eiendommer; tomtegrenser, reguleringsplaner osv.
Disse sidene er ment som et nyttig verktøy i forbindelse med utarbeidelse av bygge- og reguleringsplaner, for både private og utbyggingsselskap.

Hvordan benytter en oppslag i kart?
Her finner du en bruksanvisning:

1. Velg karttype basiskart (standardinnstilling).

2. Klikk på venstre fanemeny ”velg søk” og velg Løten kommune og velg:

  • adresse- hvis du har et gatenavn og husnummer å søke på 
  • eiendom -hvis du har gårds- og bruksnummeret.

3. Klikk på søk. Kartet vil nå åpne seg med eiendommen markert med gul flate.

- Flere kartlag: Hvis du ønsker å tegne flere kartlag (for eksempel høydekurver) velg venstre fanemeny ”utvalg” og hak av/på de kartdataene du ønsker for eksempel vannledninger, ortofoto (flybilde) m.m.

NB! For å få vist de nye valgene klikk på ”oppfrisk” knappen.

Informasjon i kartet: Klikk på ”i” knappen på øverste knapperaden og klikk så i kartet på den eiendommen du ønsker informasjon.

Situasjonskart til byggesak:

Løten kommune ønsker situasjonskart i forbindelse med byggesak i målestokk 1:500 eventuelt 1:1000 hvis tiltaket er stort.

Når du har funnet fram til eiendommen i kartet som beskrevet over, kan du bruke blyanten under vestre fanemeny til å tegne inn tiltaket du skal søke om (eller eventuelt tegne på for hånd etterpå).

For å skrive ut kartet trykk på skriveren i øverste knapperaden. Et nytt vindu kommer nå opp, der kan du legge inn:

  • Tittel- skriv eks. (Tilbygg til enebolig på eiendom XXXX)
  • Velg papirformat og utskriftskvalitet hvis du ønsker noe annet enn standard.
  • Sett rutenett til 100m
  • Tegnforklaring kan godt være ”ingen tegnforklaring”
  • Målestokk SKAL settes til 1:500 eventuelt 1:1000

Trykk på SKRIV UT knappen - en forhåndsvisning vil nå komme fram og du må velge SKRIV UT en gang til hvis du er fornøyd og ønsker å skrive ut kartet. Trykk på LUKK knappen hvis du vil gjøre endringer og prøve igjen.

Planinformasjon

 Hvis du ønsker planinformasjon på en eiendom:

  • bytt karttype fra basiskart til regulerings- og bebyggelsesplaner.
  • velg ”i” knappen og klikk på den eiendommen du ønsker informasjon om. Det vil nå komme opp informasjon om eiendommen og planen på venstre meny.
  • benytt ”Vis WebPlan” til å komme inn i planarkivet, der ligger planbestemmelser og plankart under plandokumenter.