Løten kommune velger takseringsmodell for eiendomsskatt med sakkyndig nemnd og ankenemnd.

Medlemmer i eiendomsskattenemndene 2016 - 2019:

Sakkyndig nemnd

Leder: Kåre Wanderås
Nestleder: Kristin Wolden
Medlem: Bjørn Sætren

Varamedlemmer til sakkyndig nemnd

1. Frøydis Vangen Kjøs
2. Einar Myki
3. Stein Andreassen


Sakkyndig ankenemnd (klagenemnd) 

Leder: 
Nestleder: Kjersti Hoff
Medlem: Nils Thore Vasaasen

Varamedlemmer til sakkyndig ankenemnd (klagenemnd)

1. Atle Ruud
2. Bjørg Marit Busterud
3. Inger Veflingstad

Kontakt med disse skjer via eiendomsskattekontoret