Løten kommune velger takseringsmodell for eiendomsskatt med sakkyndig nemnd og ankenemnd.

Medlemmer i eiendomsskattenemndene 2019 - 2023:

Sakkyndig nemnd

Leder: Kåre Wanderås
Nestleder: Bjørn Sætren
Medlem: Anne-Lise Jensen

Varamedlemmer til sakkyndig nemnd

1. Frøydis Vangen Kjøs
2. Johan Nygaard
3. Einar Myki


Sakkyndig ankenemnd (klagenemnd) 

Leder: Lars Skramstad
Nestleder: Anne Andreassen Strøm
Medlem: Atle Ruud

Varamedlemmer til sakkyndig ankenemnd (klagenemnd)

1. Karin Wilhelmson
2. Kjell Ingar Olsen
3. Svein Sundmoen

Kontakt med disse skjer via eiendomsskattekontoret