Kontaktinformasjon

Seksjonsleder: Oddveig Sandvold Klafstad  tlf 62 56 40 38/ 957 57 494
oddveig.sandvold.klafstad@loten.kommune.no

Fagområdet lønn:

Stein Andreas Øverby, konsulent: tlf. 62 56 40 33         
Grethe T. Lømo, konsulent: tlf.  62 56 40 34
Heidi Melby, rådgiver: tlf. 62 56 40 37

Fagområdet personal:

Vigdis Kjendlie, personalrådgiver: tlf. 62 56 40 39
Heidi Melby, personalrådgiver: tlf. 62 56 40 37