Kontaktinformasjon

Seksjonsleder: Oddveig Sandvold Klafstad  tlf 62 56 40 38/ 957 57 494
oddveig.sandvold.klafstad@loten.kommune.no

Fagområdet lønn: Administrasjonsseksjonen

Stein Andreas Øverby, konsulent: tlf. 62 56 40 33
Line Haugom, konsulent, tlf. 62 56 40 36

Grethe T. Lømo, konsulent: tlf.  62 56 40 34
Heidi Melby, rådgiver: tlf. 92 02 53 40

Fagområdet personal:

Vigdis Kjendlie, personalrådgiver: tlf. 62 56 40 39
Heidi Melby, personalrådgiver: tlf. 92 02 53 40