Kontaktinformasjon:

  • Lykkebo: Tlf. 977 98 818 
  • Svingen: Tlf. 902 48 643


Ledelse

Avdelingsleder: Lone Leidland, tlf. 47 90 20 88, 
e-post: lone.leidland@loten.kommune.no

Assisterende avdelingsleder: Magnus H. Thorbjørnsen, tlf. 957 05 691,
e-post:  magnus.haugen.thorbjornsen@loten.kommune


Bofellesskapene

Bofellesskapene Lykkebo og Svingen er et boligtilbud for mennesker med ulike funksjonshemminger og bistandsbehov, med spesielt fokus på mennesker med psykisk utviklingshemming som har behov for tilrettelagt bolig med heldøgnstilbud.

Hovedvisjon:
Et hjem for utvikling


Svingen bofellesskap

Svingen har fokus på at det skal være et godt sted å bo med beboer i fokus. Vi legger vekt på ro, trygghet og omsorg i en positiv atmosfære. Bofellesskapet har god kompetanse på sammensatte diagnoser.

Bofellesskapet ligger i Sykeshusvegen 12 og består av 8 separate leiligheter med to adskilte fellesareal med stue og kjøkken. Leilighetene inneholder: Stue, kjøkken, soverom, bad, innebod og utebod. Boligen har stort uteareal med plen og hver leilighet har sin egen uteplass. Bofellesskapet har døgnbemanning med våkne nattevakter. Boligen er tilknyttet vaktmester.


Lykkebo bofellesskap

Lykkebo er en bolig for unge voksne hvor målsetninger er at det skal være et godt sted å bo. Fokus er aktivitet og utvikling i samsvar med hver og ens egne mål og ressurser. Bofellesskapet ligger i Sykehusvegen 2 og består av 6 separate leiligheter med egne innganger koblet sammen i en tøffelgang. Boligen ble pusset opp i 2011 og fremstår som lys og moderne. Det er et stort fellesareal i midten av leilighetene med stue, spisestue/kjøkken og eget personalkontor. Leilighetene er store og romslige med stue/kjøkken, soverom og bad. Hver leilighet har eget uteareal, samt tilgang til fellesareal ute via fellesstuen.


Beliggenhet

Begge bofellesskapene ligger i hyggelige og rolige omgivelser i nærheten til Løten Helsetun. Det er gode muligheter for både gå- og sykkelturer i området og gangavstand til Løten sentrum.


Bo i egen bolig

De som bor i leilighetene inngår leieavtale med Løten kommune og betaler egen husleie. Beboerne er selv ansvarlig for sin egen husholdning. Hver beboer er tilknyttet et fagteam med miljøterapeut som faglig ansvarlig for å bistå at hver og en får bistand ut i fra egne mål og ressurser. 
 

Søke om leilighet i bofellesskapet

Her kan du søke på leilighet i bofellesskapet. Bruk vårt søknadsskjema

Kontakt Tildelingsteamet om du har spørsmål rundt søknadsprosessen eller lignende.