Kontaktinformasjon:

  • Lykkebo (Sykehusvegen 2) : Tlf. 977 98 818 Illustrasjonsbilde fra bofelleskap (foto: Jonas Jeremiassen Tomter)
  • Sykehusvegen 12: Tlf. 902 48 643

Avdelingsleder

Marianne Eidem, tlf. 479 02 088
marianne.eidem@loten.kommune.no


Assisterende avdelingsleder

Anette Økseter , tlf. 957 05 691
Anette.Okseter@loten.kommune.no


Bofellesskapene

Boligtilbud for mennesker med ulike funksjonshemminger og bistandsbehov, med spesielt fokus på Illustrasjonsbilde fra bofelleskap (foto: Jonas Jeremiassen Tomter)utviklingshemmede som har behov for tilrettelagt bolig med heldøgnstilbud.

Hovedvisjon:
Et hjem for utvikling


Sykehusvegen 12 bofellesskap

Dette bofellesskapet består av 8 separate leiligheter med to adskilte fellesareal med stue og kjøkken. 

Leilighetene inneholder: Stue, kjøkken, soverom, bad, innebod og utebod. Boligen  har stort uteareal med plen og hver leilighet har sin egen uteplass. Bofellesskapet har døgnbemanning med våkne nattevakter. Boligen er tilknyttet vaktmester.Illustrasjonsbilde fra bofelleskap (foto: Jonas Jeremiassen Tomter)

Sykehusvegen 12 har fokus på at det skal være et godt sted å bo med beboer i fokus. Vi legger vekt på ro, trygghet og omsorg i en positiv atmosfære. Bofellesskapet har god kompetanse på sammensatte diagnoser.


Lykkebo bofellesskap (i Sykehusvegen 2)

Lykkebo består av 6 separate leiligheter med egne innganger koblet sammen i en tøffelgang. Det ble påbygd og oppusset i 2011, noe som gjør at boligen fremstår som lys og moderne. Stort fellesareal i midten av leilighetene med stue, spisestue/kjøkken og eget personalkontor.

Leilighetene er store og romslige med stue/kjøkken, soverom og bad. Hver leilighet har eget uteareal, samt tilgang til fellesareal ute via fellesstuen.Illustrasjonsbilde fra bofelleskap (foto: Jonas Jeremiassen Tomter)

Lykkebo er en bolig for unge voksne hvor målsetninger er at det skal være et godt sted å bo. Fokus er aktivitet og utvikling i samsvar med hver og ens egne mål og ressurser.


Beliggenhet

Begge bofellesskapene ligger i hyggelige og rolige omgivelser i nærheten til Løten Helsetun. Det er gode muligheter for både gå- og sykkelturer i området og gangavstand til Løten sentrum.


Bo i egen bolig

De som bor i leilighetene inngår leieavtale med Løten kommune og betaler egen husleie. Beboerne er selv ansvarlig for sin egen husholdning. Hver beboer er tilknyttet et fagteam med miljøterapeut som faglig ansvarlig for å bistå at hver og en får bistand ut i fra egne mål og ressurser. 
 

Søke om leilighet i bofellesskapet

>> Her kan du søke på leilighet i bofellesskapet. Bruk vårt søknadsskjema