Kontaktinformasjon:

  • Lykkebo (Sykehusvegen 2) : Tlf. 977 98 818
  • Sykehusvegen 12: Tlf. 902 48 643

Avdelingsleder

Marianne Eidem, tlf. 479 02 088
marianne.eidem@loten.kommune.no


Assisterende avdelingsleder

Anette Øien, tlf. 957 05 691
Anette.oien@loten.kommune.no


Bofellesskapene

Bofellesskapet inne (pyntet til fest)Bildet: Bofellesskapet inne (pyntet til fest)

Boligtilbud for mennesker med ulike funksjonshemminger og bistandsbehov, med spesielt fokus på utviklingshemmede som har behov for tilrettelagt bolig med heldøgnstilbud.

Hovedvisjon:
Et hjem for utvikling


Sykehusvegen 12 bofellesskap

Dette bofellesskapet består av 8 separate leiligheter med to adskilte fellesareal med stue og kjøkken.

Leilighetene inneholder: Stue, kjøkken, soverom, bad, innebod og utebod. Boligen  har stort uteareal med plen og hver leilighet har sin egen uteplass. Bofellesskapet har døgnbemanning med våkne nattevakter. Boligen er tilknyttet vaktmester.

Sykehusvegen 12 har fokus på at det skal være et godt sted å bo med beboer i fokus. Vi legger  vekt på ro, trygghet og omsorg i en positiv atmosfære. Bofellesskapet har god kompetanse på sammensatte diagnoser.


Lykkebo bofellesskap (i Sykehusvegen 2)

Lykkebo består av 6 separate leiligheter med egne innganger koblet sammen i en tøffelgang. Det ble påbygd og oppusset i 2011, noe som gjør at boligen fremstår som lys og moderne. Stort fellesareal i midten av leilighetene med stue, spisestue/kjøkken og eget personalkontor.

Leilighetene er store og romslige med stue/kjøkken, soverom og bad. Hver leilighet har eget uteareal, samt tilgang til fellesareal ute via fellesstuen.

Lykkebo er en bolig for unge voksne hvor målsetninger er at det skal være et godt sted å bo. Fokus er aktivitet og utvikling i samsvar med hver og ens egne mål og ressurser.


Beliggenhet

Begge bofellesskapene ligger i hyggelige og rolige omgivelser i nærheten til Løten Helsetun. Det er gode muligheter for både gå- og sykkelturer i området og gangavstand til Løten sentrum.


Bo i egen bolig

De som bor i leilighetene inngår leieavtale med Løten kommune og betaler egen husleie. Beboerne er selv ansvarlig for sin egen husholdning. Hver beboer er tilknyttet et fagteam med miljøterapeut som faglig ansvarlig for å bistå at hver og en får bistand ut i fra egne mål og ressurser. 
 

Søke om leilighet i bofellesskapet

>> Her kan du søke på leilighet i bofellesskapet. Bruk vårt søknadsskjema