Kvennhaugen 

Tlf: 62 56 40 99 / 909 37 211
Åpningstider: Mandag, onsdag og fredag: kl. 09:30 - 14:00

Adresse: Grinderengsletta 10

Se kartlink til Kvennhaugen her

Dagsentertilbudet for eldre har sin plass på Kvennhaugen


Aktiviteter: 

Bingo, andakter, fysisk aktivisering og forskjellig underholdning.

Dagsentertilbudet er forbeholdt eldre hjemmeboende, og bosatte i omsorgsbolig, som av helsemessige grunner ikke Bilde: Kvennhaugenkan benytte seg av andre aktivitetstilbud i kommunen, og andre med sosiale samværsbehov. Tilbudet er også ment for å kunne avlaste pårørende.
Dagsenteret samarbeider nært med de hjemmebaserte tjenestene.

De som benytter seg av tilbudet blir hentet og kjørt hjem igjen med drosje.
Det må betales en egenandel som inkluderer 2 måltider + transport.

Søk om plass

Før tilbudet event. blir gitt, må det søkes
Her finner du søknadsskjema

Du kan også kontakte kommunen på tlf. 62 56 40 00 for å få tilsendt skjema, evt ved kontakt med Tildelingsteamet