Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Dagtilbud eldre: Kvennhaugen

Kvennhaugen Tove Lundby og Synnøve Rørdam ønsker velkommen til Kvennhaugen!

Tlf: 62 56 40 99 / 416 300 16
Mandag, onsdag og
fredag: kl. 9.30-14.00
Adresse: Grinderengsletta 10
Se kartlink til Kvennhaugen her

Dagsentertilbudet for eldre har sin plass på Kvennhaugen
Aktiviteter: Bingo, andakter, fysisk aktivisering og forskjellig underholdning.

Dagsentertilbudet er forbeholdt eldre hjemmeboende, og bosatte i omsorgsbolig, som av helsemessige grunner Illustrasjonsbilde veggpyntikke kan benytte seg av andre aktivitetstilbud i kommunen, og andre med sosiale samværsbehov. Tilbudet er også ment for å kunne avlaste pårørende.
Dagsenteret samarbeider nært med de hjemmebaserte tjenestene.

Mottakerne av tilbudet blir hentet og kjørt hjem igjen med drosje.
For tilbudet må det betales en egenandel som inkluderer 2 måltider + transport.
Se betalingssatser Helse og omsorg

Søk om plassBilde: Kvennhaugen
Før tilbudet event. blir gitt, må det søkes
Her finner du søknadsskjema
- evt kontakt kommunen på tlf. 62 56 40 00 for å få tilsendt skjema, evt ved kontakt med dagsenteret eller Løten helsetun.

 

 

 

Sist endret: 16.12.2016
|
|
|