JØNSRUD BARNEHAGE
Jønsrud barnehage er en kommunal barnehage som ble etablert i Jønsrud oppvekstsenter fra 15.08.95. Den gangen var det en 1 avdelings barnehage med 18 plasser for barn i alderen 1-6 år. Vi holdt til i første etasje i det gamle skolebygget på Jønsrud skole.
Fra høsten 2004 flyttet vi inn i et nytt barnehagebygg i skogen mellom skolen og Nordbygda grasbane. Dette året økte vi samtidig barnegruppen til 27 hele plasser. Høsten 2005 utvidet vi barnegruppen nok en gang.

Det er nå 36 hele plasser hos oss, og vi tar imot barn i alderen 0-6 år.

Ute på Jønsrud barnehage

Vi har i hovedsak delt inn hele barnegruppen vår i tre avdelinger, som heter Maurtua og Blåbæra og Jordbæra. På hver avdeling er det to voksne sammen med barna.
Maurtua holder de minste barna til, alders gruppen 0-3 år.
Blåbæra og Jordbæra holder de største barna til, alders gruppen 3-6 år.

Barnehagen er en av 5 kommunale barnehager i Løten, med Jønsrud krets som største del av bruker massen. Men vi tar også imot barn fra andre områder i Løten, dersom de ønsker det og vi har plasser å tilby.

Barnehagen samarbeider til tider med Jønsrud skole, det kan blant annet nevnes:

  • klubbungene (5/6åringene) har skolevenner i 4. trinn, som vi samarbeider med i ulike aktiviteter. Felle turer, besøk i skolegården og klasserom er ting som kan nevnes her. Dette er en ordning som forbereder og gjør  overgangen til skolen tryggere for barna.
  • det arrangeres noen ganger felles sangstunder hvor hele barnehagen er med
  • vi har felles adventssamlinger før jul.
  • vi får besøk av skoleklasse som synger lucia.
  • vi blir invitert til teaterforestillinger som skolen setter opp selv, eller fra forestillinger tilbudt utenfra.

Lek på fotballbanen

Barnehagen ligger ypperlig til i forhold til naturen, og vi er ofte på tur i skog og mark. Vi har flere steder med ulike muligheter for aktiviteter. Her kan det bl.a. nevnes barnehagens egen plass i skogen med bålplass, skolens gapahuk, skolens eget mini "hoppanlegg" med navnet Olaspretten, fotballbanen til Nordbygda fotball, en fin akebakke, skiløyper på jordet og lekeparken på Jønsrudfeltet. Beliggenheten ellers er imidlertid slik at vi må ha transport (biler, buss el drosje) ved turer og utflukter til andre steder enn nærmiljøet.