JØNSRUD BARNEHAGE
Jønsrud barnehage ble etablert i 1995. 

Det er 36 hele plasser fordelt på tre avdelinger. 

 

Vi har i hovedsak delt inn hele barnegruppen vår i tre avdelinger, som heter Maurtua og Blåbæra og Jordbæra. På hver avdeling er det to voksne sammen med barna.
Maurtua holder de minste barna til, alders gruppen 0-3 år.
Blåbæra og Jordbæra holder de største barna til, alders gruppen 3-6 år.

Barnehagen er en av 5 kommunale barnehager i Løten, med Jønsrud krets som største del av bruker massen. Men vi tar også imot barn fra andre områder i Løten, dersom de ønsker det og vi har plasser å tilby.

Barnehagen samarbeider til tider med Jønsrud skole, det kan blant annet nevnes:

  • klubbungene (5/6 åringene) har skolevenner i 4. trinn, som vi samarbeider med i ulike aktiviteter. Felle turer, besøk i skolegården og klasserom er ting som kan nevnes her. Dette er en ordning som forbereder og gjør  overgangen til skolen tryggere for barna.
  • det arrangeres noen ganger felles sangstunder hvor hele barnehagen er med
  • vi har felles adventssamlinger før jul.
  • vi får besøk av skoleklasse som synger lucia.
  • vi blir invitert til teaterforestillinger som skolen setter opp selv, eller fra forestillinger tilbudt utenfra.

 

Barnehagen ligger ypperlig til i forhold til naturen, og vi er ofte på tur i skog og mark. Vi har flere steder med ulike muligheter for aktiviteter. Her kan det bl.a. nevnes barnehagens egen plass i skogen med bålplass, skolens gapahuk, skolens eget mini "hoppanlegg" med navnet Olaspretten, fotballbanen til Nordbygda fotball, en fin akebakke, skiløyper på jordet og lekeparken på Jønsrudfeltet. Beliggenheten ellers er imidlertid slik at vi må ha transport (biler, buss el drosje) ved turer og utflukter til andre steder enn nærmiljøet.