Satsene vedtas av kommunestyret og gjelder fra 1.1. - 31.12. hvert år.

Min side

Se dine fakturaer på Min side (innlogging via ID-porten)

1.3 Kulturskolen:

2019

2020

Elevavgift individuell undervisning

2 430

2 510

Elevavgift gruppeundervisning (korps*)

1 950

2 020

Instrumentleie - for elever i skolen

390

410

Materialavgift kunstfag

390

410

Leie av el-piano (pr. gang)

330

350

Søskenmoderasjon - 50% fra og med barn nr. 2. 
Søskenmoderasjon gis slik at eldste barn betaler full avgift, mens de neste betaler halv avgift.

 

 

1.4 Salg av undervisningstimer til korps med flere

 

 

1 undervisningstime i et år til dirigent (60 min)

7 410

7 640

* Gruppeundervisning i korps krever også medlemskontingent i Løten skolekorps


Retningslinjer for instrumentleie

Nybegynnere vil bli prioritert.
De som ønsker å leie instrumenter henvender seg til kulturskolen.


Se også: