Kulturskolens betalingssatser justeres av Kommunestyret ved budsjettbehandlingen i desember hvert år. Satsene gjelder fra 1.1. - 31.12. hvert år.

Kulturskolen betalingssatser
Årlig avgift. Faktureres etterskuddsvis hvert halvår.
1.3 Kulturskolen:20162017
Elevavgift individuell undervisning2 2302 300
Elevavgift gruppeundervisning1 8001 850
Instrumentleie - for elever i skolen360370
Materialavgift kunstfag360370
Leie av el-piano (pr. gang)300310
Søskenmoderasjon - 50% fra og med barn nr. 2  
1.4 Salg av undervisningstimer til korps med flere 
1 undervisningstime i et år til dirigent (60 min)6 8607 030

 

Søskenmoderasjon i kulturskolen:
-50% fra og med barn nr. 2.
Søskenmoderasjon gis slik at eldste barn betaler full avgift, mens de neste betaler halv avgift.

Retningslinjer instrumentleie:
Nybegynnere vil bli prioritert.
De som ønsker å leie instrumenter henvender seg til kulturskolen.

Se også:
Kulturskolen i LøtenPriser og betaling