Kulturskolens betalingssatser justeres av Kommunestyret ved budsjettbehandlingen i desember hvert år. Satsene gjelder fra 1.1. - 31.12. hvert år.

Kulturskolen betalingssatser
Årlig avgift. Faktureres etterskuddsvis hvert halvår.
1.3 Kulturskolen:20172018
Elevavgift individuell undervisning2 3002 360
Elevavgift gruppeundervisning (korps*)1 8501 900
Instrumentleie - for elever i skolen370380
Materialavgift kunstfag370380
Leie av el-piano (pr. gang)310320
Søskenmoderasjon - 50% fra og med barn nr. 2  
1.4 Salg av undervisningstimer til korps med flere  
1 undervisningstime i et år til dirigent (60 min)7 0307 210

* Gruppeundervisning i korps krever også medlemskontingent i Løten skolekorps


Søskenmoderasjon i kulturskolen

Minus 50% fra og med barn nr. 2.
Søskenmoderasjon gis slik at eldste barn betaler full avgift, mens de neste betaler halv avgift.


Retningslinjer instrumentleie

Nybegynnere vil bli prioritert.
De som ønsker å leie instrumenter henvender seg til kulturskolen.


Se også:

>> Kulturskolen i Løten

>> Priser og betaling