Satsene vedtas av kommunestyret og gjelder fra 1.1. - 31.12. hvert år.

Min side

Se dine fakturaer på Min side (innlogging via ID-porten)

1.3 Kulturskolen:

2018

2019

Elevavgift individuell undervisning

2 360

2 430

Elevavgift gruppeundervisning (korps*)

1 900

1 950

Instrumentleie - for elever i skolen

380

390

Materialavgift kunstfag

380

390

Leie av el-piano (pr. gang)

320

330

Søskenmoderasjon - 50% fra og med barn nr. 2. 
Søskenmoderasjon gis slik at eldste barn betaler full avgift, mens de neste betaler halv avgift.

 

 

1.4 Salg av undervisningstimer til korps med flere

 

 

1 undervisningstime i et år til dirigent (60 min)

7 210

7 410

* Gruppeundervisning i korps krever også medlemskontingent i Løten skolekorps


Retningslinjer for instrumentleie

Nybegynnere vil bli prioritert.
De som ønsker å leie instrumenter henvender seg til kulturskolen.


Se også:

>> Kulturskolen i Løten

>> Priser og betaling