Kulturminneprosjekter
I 2004 gjennomførte kommunen et større prosjekt for å få kartfestet alle registrerte fornminner. Kulturminneprosjekt 2004
Resultatet av dette prosjektet vises i kommunens arealplan (papir- og web-format).
Se kommunens arealplan her.

Det er også utarbeidet tre reguleringsplaner med formål vern av kulturminner: 

Klæpa Bruk:
Kulturminnebeskrivelse (17.04.08)
Reguleringsbestemmelser
Plankart

Rokoruinen:
Kulturminnebeskrivelse (17.04.08)

Forsamlingslokalet Skjold:
Kulturminnebeskrivelse (17.04.08)
Reguleringsbestemmelser
Plankart

Sammen med fylkets kulturvernavdeling, grunneierne, og blant annet Lund skole og Løten menighetsråd, har det blitt utarbeidet skjøtselsplaner for steinringen på Ven og for kirkeruinen på Rokoberget.

Målet er å holde disse kulturminnene vedlike, og å gjøre dem mer tilgjengelige for publikum. Det er også utarbeidet et digitalt kart over alle fredede kulturminner i Løten (Disse er ikke lagt ut enda). På kartet skal du kunne finne ut hvilke kulturminner du har på din eiendom, eller i ditt nærmiljø. Du skal også kunne klikke på kartet for å få opp mer informasjon om det enkelte kulturminnet.

I forbindelse med kulturminneåret 2009 satset Løten kommune på følgende tiltak:

  • Løten kommune er i ferd med å utgi en Kulturguide for Løten. Den skal være et oppslagsverk for hvilke kulturminner, kulturstier, museer og andre attraksjoner Løten har å by på.
  • I samarbeid med grunneier ønsket vi å gjøre deler av Byfeltet mer tilgjengelig for publikum.
    Det ble gjennomført en befaring, men vi kom ikke i havn med tilretteleggingen.
  • I Brenneriroa har Løten Historielag i samarbeid med Lund skole laget en kultursti. Denne omhandler blant annet kirkehistorie fra området, men besøker også mange andre kulturminner. Denne er nå gjort tilgjengelig for publikum via kommunens hjemmeside.
    Kulturstien over Savalseterhøgda og industristien på Klevfos ønsker vi også å gjøre tilgjengelig på våre hjemmesider.
  • Kulturminnedagen 2009 på Bøndsen 13. september: Dette ble en fin markering i regi av Løten Historielag, Bøndsen-gruppa, Løten kommune m.fl.  Årets tema er "Laga i Løten" - om hverdagslivets kulturminner i historisk perspektiv. I Løten la man spesielt vekt på historien rundt sydamer og skreddere.
  • Løten kommune har inngått avtale om samarbeid med Norsk kulturarv fra 1.1.2010. Samarbeidet omfatter blant annet; dugnadslag for bevaring og utvikling av kulturminner i Løten, å arrangere kurs for håndverkere, profilere kulturminner gjennom nettportalen Olavsrosa, kommunen får 50 eks av magasinet Kulturarven, kan utarbeide undervisningsopplegg for grunnskolen.