Eiendomsskattetakst

Taksering av boenheter

(Vedtatt av sakkyndig nemnd)


1. Takstpliktig areal

Bruksareal (BRA) og åpent areal (OPA) der det ikke er omsluttende vegger.

2. Pris pr m2

Boligenheter kr.7500
Tomteareal – netto tomt kr. 200

3. Arealfaktor

O1 O-plan (boligdelen) 1.0
U1 Sokkel 0.6
Leilighet i underetg. 1.0
K1 Kjeller 0.4
L1 Loft 0.6

01 Uisolert etasje/loft, garasje 0.3
02 Carport/takoverbygg 0.3


4. Bygningstypefaktor

Enebolig/rekkehus/fritidsbolig 1.0
Flermannsboliger 0.9
Boligblokker/leiligheter 1.2


5. Områdefaktor (fastsatt av sakkyndig nemnd 18.08.09)

Skogbygda, Ådalsbruk, Østroa, Lund, Nordbygda: 0.8.
Brenneriroa, Klevbakken: 0.9.
Sentrum, Budor, Mållia: 1.0.
Svaen: 1.5.


6. Vurderingsfaktor

Vurderes ved besiktigelsen.
Indre forhold – standard på tomt og bygninger 0 - 0.5 - 0.9 - 1.0
Ytre forhold - forhold utenfor eiendommen,
som forurensning, støy, utsikt, sol, trafikk.. 0.9 - 1.0


7. Jordbruks- og skogbrukseiendommer

I henhold til eiendomsskatteloven §5h fritas eiendommer som drives som gardsbruk eller skogbruk, med unntak av bygg som helt eller delvis benyttes som bolighus. Dette skal gjelde alle eiendommer med areal over 10.000 m2. Unntaket gjelder også for den del av driftsbygninger og deler av areal som benyttes til annen næringsvirksomhet enn jordbruk/skogbruk. Hver boenhet begrenses til maksimalt 200 m2 BA (beregnet areal) og hver boenhet tillegges en tomt på 1500 m2.
Eiendommer med et areal på mellom 5 000 og 10 000 m2 skattelegges for 5 000 m2. 


8. Andre registreringer

Hytter/fritidseiendommer med punktfeste skal tillegges et tomteareal på 1000 m2 pr enhet.