Politikerne er valgt av Driftsutvalget for perioden 1.11.2019 - 31.10.2023

Politisk representant:

John Magne Pedersen Tangen (AP), leder for utvalget. Se link til politiker
Vara: Torill Langseth (AP), se link til politiker


Foreldrerepresentanter:

Thomas Nilsen, leder FAU.   
Erlend Grinden, nestleder FAU Østvang.
Alexander Baksetersveen, forelderepresentant SFO. Vara: Ellen Nordsveen.
Hege Guldbrandsen, foreldrerepresentant Ryli barnehage.
Mari Søbye, foreldrerepresentant Skøienhagan barnehage. Vara: Maren Bergstrøm.


Elev-representanter:

Johanne Berg, leder Elevråd. Vara: Nora Øverby.
Oskar Aarnes Nilssen, nestleder elevråd Østvang. Vara: Kristian Menkrog.
Conrad Hansen. Vara: Sander Hagen Korsbakken.
Silje Myrli Jansen. Vara: Johanne Storbæk Monné. 


Ansatt-representanter

Ingrid Maria Ulheim, rektor Østvang skole (Sekretær for utvalget)
Nils-Arne Rønning, SFO-leder.   
Henning Solberg, ansatt Østvang skole, Vara: Bjørn Atle Nilsen.
Heidi Pedersen, Skøienhagan barnehage.
Lise Roko Pedersen, Ryli.