Politikerne er valgt av Driftsutvalget for perioden 1.11.2019-31.10.2023

Politisk representant:

John Magne Pedersen Tangen (AP), se link til politiker
Vara: Torill Langseth (AP), se link til politiker


Politisk vararepresentant: 

1. Leif Ole Walle (SP)


Ansatt-representanter


Heidi Pedersen, Skøienhagan barnehage


Foreldre-representanter:

Mari Søby, Skøienhagan barnehage