Høflighetsregelen
Jeg hilser på voksne og medelever.
Jeg snakker på en vennlig måte, og banner ikke.
Jeg lytter til andre og venter på tur.
Jeg er hjelpsom når noen trenger hjelp.
Jeg slår ingen, og mobber ikke andre.

Stoppregelen
Jeg kan si stopp når det er noe jeg ikke liker.
Jeg holder opp når noen sier stopp.
 

Avtaleregelen
Jeg holder avtaler så de andre slipper å vente på meg.
Jeg kan ta med egne leker og ting dersom det er avtalt på forhånd.
Jeg bruker ikke mobiltelefon i skoletiden, uten etter avtale med lærer.
Jeg kaster snøball bare på snøballblinken.
Jeg holder meg innenfor skolens område i skoletiden.


Rydderegelen
Jeg henger opp klærne mine, og
setter skoene på plass.
Jeg rydder på plass ting jeg har
brukt både ute og inne.
Jeg behandler skolens og andres
ting med forsiktighet, og tar ikke
ting som tilhører andre.

Inneregelen
Jeg går rolig i gangene og i fellesrommene.
Jeg går rolig inne i klasserommet.
Jeg bruker innestemme inne i skolebygningene.
Jeg bruker innesko.

Læringsregelen
Jeg møter presis til timen.
Jeg har med meg det jeg trenger til skoletimen (eks. gymtøy, bøker, pennal osv.)
Jeg gjør leksene mine.
Jeg forstyrrer ikke andre i timen.
Jeg kommer raskt til ro når timen starter.


Mulige konsekvenser ved brudd på skolens trivselsregler:

1. Jeg må samtale med lærer og
forklare årsaken til regelbruddet.

2. Jeg må samtale med lærer og annen
elev dersom annen elev er innblandet.

3. Jeg kan få melding med hjem til
foresatte.

4. Jeg må i samtale med rektor, og
kanskje de hjemme dersom et regel-
brudd gjentar seg flere ganger.

5. Jeg må erstatte eller reparere skolens eller andres eiendom, dersom jeg har gjort skade på noe med vilje eller på grunn av uforsiktighet.

6. Skolen har rett til å utvise en elev for en dag/ resten av dagen etter å ha kontaktet foresatte i forkant, jfr. Opplæringsloven §2-10.