Ansatte Lund skole
Astjerd S. Østerhagen

astjerd.skau.osterhagen@loten.kommune.no

Kontaktlærer mellomskolen 3.og 4. trinn
Helene Kartomtenhelene.kartomten@loten.kommune.noKontaktlærer småskolen 1. og 2. trinn
Tonje Mikkelsentonje.mikkelsen@loten.kommune.noKontaktlærer storskolen 5.6. og 7. trinn
Astrid Bøhnastrid.bohn@loten.kommune.noSpes.ped.koordinator
Sigfrid M. Gåsvær Kontaktlærer mellomskolen 3. og 4. trinn
Magnus T. Georgstadmagnus.tvedt.georgstad@loten.kommune.noKontaktlærer småskolen 1. og 2. trinn
Marianne Rud Skjærstadmarianne.rud.skjærstad@loten.kommune.noKontaktlærer storskolen 5.6. og 7. trinn
Amund Holmenamund.holmen@loten.kommune.noMiljøterapeut/barnevernspedagog
Irene S. Nordliirene.skau.nordli@loten.kommune.noAssistent
Edel V. Johansenedel.vestli.johansen@loten.kommune.noAssistent
Tove Dahl Svevadtove.dahl.svevad@loten.kommune.noSfo-leder
Kristian Kjølhamarkristian.kjolhamar@loten.kommune.noKonstituert rektor